1
00:00:02,050 --> 00:00:06,250
<i>Cestování v čase je skutečné
a historie je zranitelná vůči útokům,</i>

2
00:00:06,260 --> 00:00:11,119
<i>proto cestujeme časem, abychom
zastavili šíření těchto anomálií </i>

3
00:00:11,120 --> 00:00:15,979
<i>a vymazali škody v minulosti.
Jsme tým vyvrhelů. </i>

4
00:00:15,980 --> 00:00:20,560
<i>Takže nám neříkejte
hrdinové. Jsme Legendy. </i>

5
00:00:20,660 --> 00:00:23,340
<i>V předchozích dílech jste viděli... </i>

6
00:00:23,490 --> 00:00:25,989
Jsi zpátky!
Miluju tě, tati.

7
00:00:25,990 --> 00:00:30,059
Když jsem z roku 2016 odešel,
ta mladá žena neexistovala.

8
00:00:30,060 --> 00:00:34,159
- Nechci ztratit svou dceru.
- Tenhle amulet vypadá jako ten,

9
00:00:34,160 --> 00:00:36,859
co jsme zabavili nacistům.
Musí tu být spojení.

10
00:00:36,860 --> 00:00:40,320
A víme, že Darhk a Rychlík
jsou ochotní pro to zabíjet.

11
00:00:59,570 --> 00:01:01,750
Pane Capone.

12
00:01:02,530 --> 00:01:04,969
Je mi potěšením,
že vás poznávám.

13
00:01:04,970 --> 00:01:09,850
Zrušil jsem lístky do opery,
protože je tu prý nový hráč.

14
00:01:09,851 --> 00:01:12,720
Nikdo mi neřekl,
že je Halloween.

15
00:01:12,721 --> 00:01:17,110
- No, spíš jsou to Vánoce.
- To se mi líbí.

16
00:01:17,150 --> 00:01:19,990
Víte, můj společník
a já jsme přišli s návrhem.

17
00:01:20,170 --> 00:01:22,989
Viděli jsme, jak řídíte své
impérium a jsme ohromeni,

18
00:01:22,990 --> 00:01:26,439
- ale je tu prostor pro zlepšení.
- Rádi bychom nabídli své služby.

19
00:01:26,440 --> 00:01:31,720
Mám lepší nápad. Ukážu vám,
jak se to dělá v mém městě.

20
00:01:35,330 --> 00:01:38,670
- Ty nebo já?
- Já to

21
00:01:40,190 --> 00:01:41,800
........