1
00:02:29,961 --> 00:02:33,764
Ty králi všech šašků!
Okamžitě zmiz z jeviště!

2
00:02:35,876 --> 00:02:36,927
Kdo je to?

3
00:02:36,957 --> 00:02:39,880
To je Cyrano.
Bál jsem se, že to udělá.

4
00:02:39,910 --> 00:02:43,564
<i>Šťasten,
kdo odchází ze všeho ruchu světa...</i>

5
00:02:43,604 --> 00:02:47,226
Mizero! Copak jsem ti
nezakázal vystupovat?

6
00:02:50,260 --> 00:02:51,581
- Utište se.
- Ticho!

7
00:02:52,512 --> 00:02:53,703
Pokračujte, Montfleury.

8
00:02:56,596 --> 00:02:58,727
<i>Šťasten i já...</i>

9
00:02:58,757 --> 00:02:59,958
I já, vskutku.

10
00:02:59,988 --> 00:03:03,061
Spíš oslovi sluší í-á!

11
00:03:05,584 --> 00:03:10,127
Zmiz! Nebo ti mám z jeviště
pomoct sám?

12
00:03:13,471 --> 00:03:16,344
Cože! Ty jsi tam ještě?

13
00:03:17,404 --> 00:03:20,568
Kde tišící zefýry ovívají
horké líce...

14
00:03:20,598 --> 00:03:24,401
Bečko, ještě jeden tišící
zefýr

15
00:03:24,431 --> 00:03:26,994
a sám ti ovanu líčka!

16
00:03:27,224 --> 00:03:28,835
Pane, můžete mne ochránit?

17
00:03:28,876 --> 00:03:30,447
- Pokračujte, pokračujte.
- Hrajte dál.

18
00:03:30,487 --> 00:03:33,239
Pane, nedovolím urážet mne
tímto způsobem.

19
00:03:33,269 --> 00:03:35,882
Vážně?
A jaký způsob by ti hověl?

20
00:03:35,982 --> 00:03:37,213
Ticho tam dole!

21
00:03:37,243 --> 00:03:39,305
Tohle nebudeme dál
snášet.

22
00:03:40,235 --> 00:03:42,088
Pokračujte v hraní,
Montfleury.
........