1
00:02:40,368 --> 00:02:41,835
Svině!

2
00:02:54,082 --> 00:02:56,209
Právě jsem se zbavil posledního.

3
00:02:56,251 --> 00:02:57,718
Díky Kristovi.

4
00:02:57,752 --> 00:02:59,447
Jel jsem do Connecticutu.

5
00:02:59,487 --> 00:03:01,785
Dobře. Grilování na pobřeží
se nekonalo.

6
00:03:01,823 --> 00:03:04,519
Takže barbecue v
Sheepshead Bay... se pořád koná?

7
00:03:04,559 --> 00:03:07,528
Víš, nejsem si jistý, kde to
ten velký chlap ukončil.

8
00:03:25,947 --> 00:03:29,747
Tudy zlatíčko. Je tu něco, co si
potřebujeme mezi námi vyjasnit.

9
00:03:32,854 --> 00:03:35,721
Vážně, dnes v noci vypadáš nádherně.

10
00:04:00,081 --> 00:04:01,571
Jo.

11
00:04:01,616 --> 00:04:04,016
Stalo se. Poslouchej.

12
00:04:05,553 --> 00:04:08,886
Ježíš, to zní jako opravdový
opečený párek.

13
00:04:08,923 --> 00:04:11,619
Hej, tvůj přítel Shah
přicházel, když se to stalo.

14
00:04:11,659 --> 00:04:14,628
On a nějaká štětka odletěli
na jejich zadky.

15
00:04:17,298 --> 00:04:20,756
...a nakonec převod listu vlastnictví
na Jamba Juice.

16
00:04:24,005 --> 00:04:26,530
Děkuji.
Díky.

17
00:04:30,011 --> 00:04:32,343
Uvidíme se ve předu.

18
00:04:34,849 --> 00:04:37,340
Poslyš, jen jsem se chtěl omluvit.

19
00:04:37,385 --> 00:04:39,979
Tu noc...

20
00:04:40,021 --> 00:04:42,512
je to pravidlo, nemíchat obchod...

21
00:04:42,557 --> 00:04:44,582
Omluva není nutná, vážně.

22
00:04:44,626 --> 00:04:47,595
Dobře, protože pravda je, že jsem
nebyl schopný na tebe zapomenout

23
00:04:47,629 --> 00:04:51,121
........