1
00:01:52,737 --> 00:01:55,155
Co děláš kurva?
Skoro jsem se posral.

2
00:01:55,156 --> 00:01:58,701
Některé věci není dobré
řešit telefonem.

3
00:01:58,702 --> 00:02:01,913
Rozumím.
Lorraine je na mši.

4
00:02:01,996 --> 00:02:04,706
Dávej si bacha na Spencera.
Koho?

5
00:02:04,707 --> 00:02:08,517
Malý teriér, pořádná svině.

6
00:02:10,838 --> 00:02:13,966
Hovořili jsme o tom nedorozumění.

7
00:02:13,967 --> 00:02:16,467
Ano?

8
00:02:52,213 --> 00:02:54,883
Rozhodl jsem se.

9
00:02:56,342 --> 00:02:58,842
Jděte se projít.

10
00:03:00,054 --> 00:03:03,784
Na co čekáte kurva?
Padejte.

11
00:03:07,478 --> 00:03:10,480
Carmine vždycky říkal, že Sopránovci
nejsou nic než jen obyčejná banda.

12
00:03:10,481 --> 00:03:13,025
Jednoduše je rychle je zrušíme

13
00:03:13,026 --> 00:03:19,566
a dohodneme se s těmi,
co zůstanou.

14
00:03:20,283 --> 00:03:22,284
Co?
Nic.

15
00:03:22,285 --> 00:03:24,494
V podstatě souhlasím,
ale musím něco říct...

16
00:03:24,495 --> 00:03:26,747
Mělo se to udělat
ještě za Johnovo éry.

17
00:03:26,748 --> 00:03:30,792
Mají přebytečný vyšší management
a nejsou dostatečně silní.

18
00:03:30,793 --> 00:03:33,921
Zbavíme se jich a celé
to převezmeme, kurva.

19
00:03:33,922 --> 00:03:36,048
Celou rodinu kurva?

20
00:03:36,049 --> 00:03:38,342
Řeknu ti několik věcí.

21
00:03:38,343 --> 00:03:40,385
Zapomeň Coco.

22
00:03:40,386 --> 00:03:43,889
Zapomeň na Coca, zapomeň na tlustého Doma,
který šel do Jersey a nikdy se nevrátil.
........