1
00:00:20,020 --> 00:00:23,398
<i>Kartel z Cali
je takřka dokonalý organismus.</i>

2
00:00:24,775 --> 00:00:28,904
<i>I když jsme mu odsekli hlavu,
tělo fungovalo dál.</i>

3
00:00:28,987 --> 00:00:31,782
<i>Stále vyráběli
a prodávali kokain.</i>

4
00:00:31,782 --> 00:00:33,700
<i>Drželi se plánu.</i>

5
00:00:33,700 --> 00:00:36,662
<i>A dlouhou dobu
jim ten plán vycházel.</i>

6
00:00:37,538 --> 00:00:41,166
Ten chlap je nevinnej.
Nic z toho neudělal.

7
00:00:41,250 --> 00:00:45,671
Pomalu, zlato. Buď opatrná.

8
00:00:45,754 --> 00:00:46,755
Rukavice.

9
00:00:46,755 --> 00:00:49,591
Běž s těma rukavicema do hajzlu.

10
00:00:49,967 --> 00:00:53,637
- Ten Fuhrman je pěknej parchant.
- Je to blbec.

11
00:00:53,971 --> 00:00:56,473
- A píchá sestru.
- Jakou?

12
00:00:56,557 --> 00:01:01,645
Sestru. Nevím, jak se jmenuje.
Píchá ji i Geraldo.

13
00:01:02,145 --> 00:01:04,022
<i>Ale žádný plán není dokonalý.</i>

14
00:01:04,022 --> 00:01:07,985
<i>Obzvlášť když pracujete
s tak nestálou látkou jako kokain.</i>

15
00:01:08,402 --> 00:01:11,405
<i>Za nějaký čas uděláte chybu.</i>

16
00:01:11,989 --> 00:01:15,826
<i>A vaši nepřátelé
vás sledují a vyčkávají.</i>

17
00:01:16,493 --> 00:01:19,955
<i>Spatří vaši slabost a zareagují.</i>

18
00:01:20,831 --> 00:01:23,250
<i>Takový je problém s plány.</i>

19
00:01:23,458 --> 00:01:26,420
<i>Ať už si myslíte,
že jsou sebedokonalejší...</i>

20
00:01:26,420 --> 00:01:29,923
<i>i když jsou
geniální nebo odvážné...</i>

21
00:01:30,883 --> 00:01:34,178
<i>stále se mohou sesypat,
když se něco pokazí.</i>

22
00:01:49,109 --> 00:01:52,321
<i>A jakmile k tomu dojde,
........