1
00:00:12,710 --> 00:00:15,732
Co když v manifestu je taky nějaká
"vuda" a "brácha"?

2
00:00:15,779 --> 00:00:17,514
Prošel jsem si všechny vaše možnosti.

3
00:00:17,539 --> 00:00:19,115
- Myslím, že přiznání viny...
- Ne.

4
00:00:19,117 --> 00:00:22,069
Vybral jsem si vás, protože jsem si myslel,

5
00:00:22,094 --> 00:00:24,231
že jste jiný.

6
00:00:25,356 --> 00:00:27,090
<i>Jestli si myslíte, že vy</i>

7
00:00:27,092 --> 00:00:29,778
<i>a ta parta, kterou jste s sebou
přivedl ze San Diega,</i>

8
00:00:29,803 --> 00:00:31,765
<i>jestli si myslíte, že jste šťastní,</i>

9
00:00:32,090 --> 00:00:34,797
<i>počkejte až se otevřou tyhle dveře.</i>

10
00:00:35,129 --> 00:00:36,665
<i>Nové auto!</i>

11
00:00:53,262 --> 00:00:54,406
<i>Doufám...</i>

12
00:00:54,407 --> 00:00:55,839
Hej, kotě, měla by ses obracet,

13
00:00:55,841 --> 00:00:57,274
nebo se ti udělají proleženiny.

14
00:00:57,276 --> 00:00:58,943
Náhodou jsem dneska šla dvakrát
do ledničky

15
00:00:58,945 --> 00:01:00,177
a zpátky.

16
00:01:00,179 --> 00:01:03,380
Páni, dvakrát. To je teda cvičení.

17
00:01:03,382 --> 00:01:05,082
Co je na jídelníčku?

18
00:01:05,084 --> 00:01:06,149
Polévka, myslím.

19
00:01:06,241 --> 00:01:08,274
Vrátila jsem se z kliniky asi před
třemi minutami.

20
00:01:08,487 --> 00:01:10,654
- To byl dlouhý den.
- To teda jo.

21
00:01:10,656 --> 00:01:12,089
Je to od <i>Talbots</i>?
(americký zásilkový obchod se ženskou módou)

22
00:01:13,292 --> 00:01:14,250
Ne.

23
00:01:14,293 --> 00:01:15,492
Je to pro tátu.

24
........