1
00:00:55,335 --> 00:00:59,286
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

2
00:01:02,277 --> 00:01:05,361
<i>V mém dokonalém
světě je louka.</i>

3
00:01:07,272 --> 00:01:09,847
<i>Kde vítr roztančí
větve stromu</i>

4
00:01:09,863 --> 00:01:13,253
<i>a vrhá leopardí skvrny
světla na povrch rybníka.</i>

5
00:01:15,399 --> 00:01:17,450
<i>Ten strom je vysoký,</i>

6
00:01:17,700 --> 00:01:19,922
<i>ohromný a osamocený.</i>

7
00:01:20,260 --> 00:01:22,829
<i>Stíní svět,
který se pod ním nachází.</i>

8
00:01:23,352 --> 00:01:26,155
<i>Přijde den, kdy spočinu
na jeho páteři</i>

9
00:01:26,161 --> 00:01:29,097
<i>a budu se dívat na údolí,
kde slunce hřeje, ale nikdy nepálí.</i>

10
00:01:31,351 --> 00:01:33,195
<i>Budu se dívat, jak se listy mění.</i>

11
00:01:33,980 --> 00:01:36,026
<i>Nejdřív jsou zelené,
pak jantarové a karmínové.</i>

12
00:01:37,300 --> 00:01:38,605
<i>A nakonec žádné listy nezůstanou.</i>

13
00:01:40,437 --> 00:01:42,484
<i>Ale ten strom neumře.</i>

14
00:01:43,661 --> 00:01:44,982
<i>Protože na tohle místo</i>

15
00:01:45,730 --> 00:01:47,441
<i>zima nikdy nepřijde.</i>

16
00:01:48,979 --> 00:01:51,416
<i>Právě tady, na místě,
které je mi nejbližší,</i>

17
00:01:52,459 --> 00:01:54,787
<i>strážím každou vzpomínku na tebe.</i>

18
00:01:56,165 --> 00:01:59,700
<i>A až se ocitnu zmrzlá
v blátě skutečnosti,</i>

19
00:02:00,669 --> 00:02:02,656
<i>daleko od tvých milujících očí,</i>

20
00:02:04,019 --> 00:02:05,889
<i>vrátím se na toto místo,</i>

21
00:02:06,737 --> 00:02:08,217
<i>zavřu své oči,</i>

22
00:02:08,983 --> 00:02:12,367
<i>a najdu útěchu v tom, že
jsem tě mohla znát.</i>

23
00:03:59,952 --> 00:04:01,811
........