1
00:00:00,075 --> 00:00:01,668
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,702 --> 00:00:04,470
Hranice mezi živými
a mrtvými je tu hrozně tenká.

3
00:00:04,472 --> 00:00:07,132
Myslím, že povedeš armádu
a zapečetíš hranici navěky.

4
00:00:07,148 --> 00:00:09,384
Je to tvůj osud.
Měla jsem vidění.

5
00:00:09,407 --> 00:00:14,299
Midnight byl v plamenech
a jen tys to mohl zastavit.

6
00:00:14,315 --> 00:00:17,972
- Musíš se vrátit.
- Když ne, všichni zemřou?

7
00:00:18,007 --> 00:00:21,034
- Vrátil ses. - My dva
máme nedokončenou záležitost.

8
00:00:21,077 --> 00:00:22,534
Jsem tu kvůli ní.

9
00:00:22,581 --> 00:00:24,579
Nechci být přeměněná.

10
00:00:24,613 --> 00:00:26,394
Až se přeměníš,
bude se ti to líbit.

11
00:00:27,616 --> 00:00:30,699
- Olivio, je mi to...
- Odpal!

12
00:00:30,730 --> 00:00:33,021
Navzdory tomu,
co se stalo, tě miluju.

13
00:00:33,055 --> 00:00:36,491
Až bude Fiji v bezpečí,
odjedu z Midnightu.

14
00:00:36,525 --> 00:00:40,028
Fiji, Colconnar si tě vybral.

15
00:00:40,069 --> 00:00:44,165
Nedovolím, aby se to
k tobě dostalo. Slibuju, Fiji.

16
00:00:44,200 --> 00:00:48,261
Jsem neposkvrněná čarodějnice
a jsem mocná, proto chce mě.

17
00:00:48,295 --> 00:00:49,528
Tvoje emoce...

18
00:00:51,282 --> 00:00:53,249
- Musíš je ovládat.
- Jeremy?

19
00:00:53,277 --> 00:00:56,111
Colconnar mě poslal, protože
věděl, že mě budeš poslouchat.

20
00:00:56,145 --> 00:00:59,047
Půjdeš sama, nebo všichni zemřou.

21
00:01:33,983 --> 00:01:36,618
Víme, kam s ní jdou.

22
00:01:36,652 --> 00:01:39,087
........