1
00:00:11,912 --> 00:00:14,724
- Toto je vzbura.
- Hýbte sa, Saru.

2
00:00:14,725 --> 00:00:16,442
Máme zamerané.

3
00:00:16,443 --> 00:00:17,560
Páľ!

4
00:00:17,561 --> 00:00:20,129
Odvolávam ten rozkaz!

5
00:00:20,130 --> 00:00:22,098
Kapitánka, prosím.

6
00:00:22,099 --> 00:00:24,066
Snažím sa vás zachrániť.

7
00:00:24,067 --> 00:00:27,211
Snažím sa vás všetkých zachrániť.

8
00:00:27,671 --> 00:00:29,105
Ustúpte.

9
00:00:29,106 --> 00:00:30,640
Kapitánka! Prichádzajú!

10
00:00:30,641 --> 00:00:33,617
Detekované warpové stopy.

11
00:00:51,221 --> 00:00:52,912
Veľvyslanec Sarek,

12
00:00:52,913 --> 00:00:54,722
rada vás opäť vidím.

13
00:00:54,728 --> 00:00:57,063
Ďakujem, že ste nás
prijali, kapitánka Georgiou.
PRED SIEDMIMI ROKMI.

14
00:00:57,088 --> 00:00:58,405
Potešenie je na našej strane.

15
00:00:58,430 --> 00:01:00,848
Ako som hovoril, toto
je moja zverenkyňa,

16
00:01:01,019 --> 00:01:02,953
- Michael Burnhamová.
- Zdravím, Michael.

17
00:01:02,978 --> 00:01:05,481
Vitajte na <i>USS Shenzhou.</i>

18
00:01:05,506 --> 00:01:06,630
A blahoželám

19
00:01:06,655 --> 00:01:08,056
k vašej nedávnej promócii.

20
00:01:08,081 --> 00:01:10,295
Rešpekt si treba zaslúžiť,
ako aj priateľskosť.

21
00:01:10,320 --> 00:01:13,949
Treba si všímať aj diplomatické finesy.

22
00:01:13,974 --> 00:01:15,608
Toto ale nie je vyjednávanie.

23
00:01:15,633 --> 00:01:16,799
Prvý kontakt.

24
00:01:16,892 --> 00:01:18,561
........