1
00:00:01,319 --> 00:00:02,936
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,369 --> 00:00:06,939
Nabídli mi letní
výzkumnou stáž na Princetonu.

3
00:00:07,299 --> 00:00:08,970
Skvělá instituce.

4
00:00:09,166 --> 00:00:11,437
Tam učil Albert Einstein.

5
00:00:11,819 --> 00:00:13,814
A Leonard získal
svůj doktorát,

6
00:00:13,986 --> 00:00:15,573
takže asi trochu polevili.

7
00:00:15,963 --> 00:00:18,494
Pánové, možná si
pamatujete doktorku Nowitzki.

8
00:00:18,753 --> 00:00:21,153
Je zpátky na Caltechu,
dělá si postgraduál.

9
00:00:21,178 --> 00:00:22,478
- Ahoj. - Zdravím.

10
00:00:23,387 --> 00:00:26,785
... Máš o mě zájem?

11
00:00:28,464 --> 00:00:30,064
A kdybych měla?

12
00:00:30,137 --> 00:00:32,419
To by způsobilo
řadu problémů.

13
00:00:32,521 --> 00:00:35,255
Jsme kolegové.
Mám vážný vzt...

14
00:00:40,633 --> 00:00:42,800
Amy? Amy?

15
00:00:42,942 --> 00:00:44,808
Amy?

16
00:00:54,580 --> 00:00:56,523
NYNÍ...

17
00:00:57,282 --> 00:00:58,481
Vezmeš si mě?

18
00:01:01,766 --> 00:01:03,758
Minutku, prosím.

19
00:01:04,180 --> 00:01:06,681
Vážně to teď zvedneš?

20
00:01:06,977 --> 00:01:09,869
To je Leonard.
Nechci být nezdvořilý.

21
00:01:10,375 --> 00:01:11,377
Haló?

22
00:01:11,440 --> 00:01:13,531
Nazdar, kde jsi byl?
Volám ti už hodiny.

23
00:01:13,773 --> 00:01:16,358
Omlouvám se, mám telefon
v režimu Letadlo.
........