1
00:00:05,591 --> 00:00:07,778
JAKOU BUDOUCNOST
MÁ NAFTA?

2
00:00:07,851 --> 00:00:12,039
Zvenčí to možná vypadá
jako běžná rafinérie,

3
00:00:12,060 --> 00:00:16,060
ale ve skutečnosti je toto
nejnovější zařízení Northstream Oil

4
00:00:16,080 --> 00:00:21,289
nejekologičtější a nejefektivnější
zpracovatelský závod na světě.

5
00:00:21,351 --> 00:00:23,497
S pomocí
nejnovějších poznatků vědy

6
00:00:23,518 --> 00:00:27,518
přeměňujeme živice z ropných
písků na syntetickou ropu.

7
00:00:27,539 --> 00:00:30,726
Naše špičkové technologie
současně zvyšují výtěžnost.

8
00:00:30,747 --> 00:00:34,935
A zachycují až 90 %
uhlíkových emisí.

9
00:00:35,830 --> 00:00:38,914
Výsledkem je celá řada koncových
produktů, bez nichž se neobejdeme:

10
00:00:38,935 --> 00:00:43,133
od benzínu, nafty
leteckého paliva i propanu

11
00:00:43,153 --> 00:00:48,351
až po léky, umělé hmoty,
barvy, textil a kosmetiku.

12
00:00:49,351 --> 00:00:51,497
Vyrábíme spoustu
výchozích surovin,

13
00:00:51,518 --> 00:00:55,747
na kterých je závislá
zdravá moderní společnost.

14
00:01:06,091 --> 00:01:12,289
ŠERIFSKÁ HVĚZDA
4. díl: Jack

15
00:02:27,674 --> 00:02:31,747
Ruším akci.
Whitey, nemů...

16
00:02:43,226 --> 00:02:46,424
Lidský život nelze
posuzovat podle jeho délky.

17
00:02:49,414 --> 00:02:52,455
Ani podle počtu
popsaných stran.

18
00:02:52,476 --> 00:02:54,778
Ale podle toho,
jak bohatě byl naplněn.

19
00:02:57,664 --> 00:02:59,841
Nedokončené životy nás
mnohdy poznamenají nejvíc.

20
00:03:01,976 --> 00:03:04,112
Píseň také neposuzujete
podle její délky.

........