1
00:00:01,321 --> 00:00:04,237
- V minulých dílech...
- Zacku?

2
00:00:04,639 --> 00:00:07,140
Chtěl, abych zjistil,
kde je ta atomovka.

3
00:00:07,192 --> 00:00:08,751
Zack spolupracuje s Mistrem.

4
00:00:08,781 --> 00:00:11,781
Vzal jsem ho na střechu
a on se řízl do palce.

5
00:00:11,822 --> 00:00:13,279
To je jak zapálit světlici.

6
00:00:13,315 --> 00:00:14,663
Budeš slušný natolik,

7
00:00:14,693 --> 00:00:16,718
aby ses na mě podíval
a řekl mi pravdu?

8
00:00:16,743 --> 00:00:19,329
Mistr mi řekl, že můžu
vybrat, co s tebou udělají.

9
00:00:19,354 --> 00:00:21,728
Řekni, kde ta bomba je,
a já tě nechám naživu.

10
00:00:21,753 --> 00:00:23,342
- Měj se, Zacku.
- Kam to jdeš?

11
00:00:23,367 --> 00:00:25,797
Vybral sis. Teď s tím musíš žít.

12
00:00:25,827 --> 00:00:27,961
Tati! Snažím se ti zachránit život.

13
00:00:27,996 --> 00:00:30,313
Mistr na nás posílá
svoje vojáky. Musíme jít.

14
00:00:30,338 --> 00:00:32,549
- Jaký je náš cíl?
- Empire State Building.

15
00:00:32,574 --> 00:00:34,865
Zack nám řekl jen to,
co Mistr chtěl.

16
00:00:34,895 --> 00:00:37,837
- Přichystal tam pro nás určitě past.
- Jestli nás chce

17
00:00:37,889 --> 00:00:41,057
Mistr nalákat do pasti.
Pak půjdu do pasti.

18
00:00:41,093 --> 00:00:43,259
Zavolám vám vysílačkou,
vy přivezete bombu

19
00:00:43,261 --> 00:00:46,513
k základům budovy a utečete
předtím, než zmáčknu spoušť.

20
00:00:46,565 --> 00:00:48,168
Myslíš, že jsem tak hloupý,

21
00:00:48,193 --> 00:00:50,517
abych se jen přiblížil
k dosahu té bomby?

22
........