1
00:00:00,068 --> 00:00:02,240
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,550 --> 00:00:06,553
Jackson... Má tě rád.
Líbíš se mu. Měla bys mu to říct.

3
00:00:06,617 --> 00:00:09,119
- Co bys řekla na unavenej sex?
- Vyhodili mě.

4
00:00:09,177 --> 00:00:12,924
Dneska domů přišli dva vojáci.
Říkali, že našli Megan. Že je naživu.

5
00:00:12,978 --> 00:00:15,184
Pamatuješ na ty naše sny,
jak se k nám vrátili?

6
00:00:15,287 --> 00:00:17,372
- Megan je naživu?
- Je naživu.

7
00:00:17,448 --> 00:00:19,857
Kdyby šlo o Dereka,
už jsem dávno v trapu.

8
00:00:28,880 --> 00:00:31,054
<i>Lékaři sdílí bolestnou ironii.</i>

9
00:00:31,123 --> 00:00:34,546
<i>Abychom vás uzdravili,
tak vám někdy musíme přitížit.</i>

10
00:00:34,670 --> 00:00:36,445
Megan?

11
00:00:38,930 --> 00:00:40,488
Megan.

12
00:00:43,166 --> 00:00:45,453
Kdo jste?

13
00:00:49,686 --> 00:00:52,762
Promiň, nešlo odolat.

14
00:00:54,004 --> 00:00:57,919
Dostaneš mě z toho, abych mohla
obejmout svého totálně bledého bratra?

15
00:01:00,320 --> 00:01:02,024
Pojď ke mně.

16
00:01:02,445 --> 00:01:05,931
<i>Pokud kost sroste špatně,
musíme ji znovu zlomit.</i>

17
00:01:07,422 --> 00:01:09,177
<i>Pokud je jizva příliš silná,</i>

18
00:01:09,267 --> 00:01:12,761
<i>musíme ji vyříznout a ránu znovu zašít.</i>

19
00:01:16,476 --> 00:01:18,708
<i>Musíme vás rozbít,
abychom vás uzdravili.</i>

20
00:01:21,218 --> 00:01:22,939
V té díře mě nedrželi.

21
00:01:22,992 --> 00:01:25,831
Strčili mě do ní,
když začalo bombardování.

22
00:01:25,873 --> 00:01:27,626
Chtěli mě ochránit.

23
........