1
00:00:00,984 --> 00:00:03,952
<i>Pamätáš si, čo som ti povedal,
keď si mala 16 rokov</i>

2
00:00:03,968 --> 00:00:05,937
<i>a prišla ku mne bývať?</i>

3
00:00:05,953 --> 00:00:07,781
Nezabudni, že ťa ľúbim.

4
00:00:09,750 --> 00:00:11,491
S manželkou sa ma ujali.

5
00:00:11,507 --> 00:00:12,687
Zachránili ma.

6
00:00:12,739 --> 00:00:14,392
<i>Chystáš sa zaťahať za nitky,</i>

7
00:00:14,408 --> 00:00:16,585
kde nie je jasné,
čo všetko vypláva na povrch.

8
00:00:16,601 --> 00:00:18,444
Nechceš vedieť, čo sa stalo?

9
00:00:18,460 --> 00:00:21,007
Neľutujem toho, čo som tam urobila.

10
00:00:21,023 --> 00:00:22,562
<i>Požiadam Erin o ruku.</i>

11
00:00:22,578 --> 00:00:25,221
Bola tu pre mňa
a ja tu chcem byť pre ňu.

12
00:00:25,515 --> 00:00:27,759
Som Jennifer Spencerová z FBI.

13
00:00:27,775 --> 00:00:29,220
Som tu s pracovnou ponukou.

14
00:00:29,236 --> 00:00:31,915
Chcú ma v New Yorku.
Ty o tom vieš.

15
00:00:31,931 --> 00:00:34,697
Vedel som, že niečo musím urobiť.

16
00:00:35,559 --> 00:00:37,439
Neobzeraj sa späť.

17
00:01:20,917 --> 00:01:24,876
<i>Pravdou je, že si nie som
istý tým, čo cítim.</i>

18
00:01:26,444 --> 00:01:27,743
Ja...

19
00:01:28,946 --> 00:01:31,666
Nie som dobrý v tom,
ako ukázať svoje city.

20
00:01:33,207 --> 00:01:35,556
Vo vyjadrovaní pocitov.

21
00:01:38,435 --> 00:01:40,994
Viem, že nemám na výber.

22
00:01:41,962 --> 00:01:43,965
Myslím tým to, že musela odísť.

23
00:01:45,719 --> 00:01:48,837
Takže... v tomto zmysle,

24
00:01:48,853 --> 00:01:51,469
........