1
00:00:01,861 --> 00:00:05,141
Mayday, Mayday.
Mouch dostal infarkt.

2
00:00:05,157 --> 00:00:07,726
Si suspendovaný
na 60 dní bez platu.

3
00:00:07,737 --> 00:00:10,080
- Skúsil som to.
- Si úplne mimo.

4
00:00:10,091 --> 00:00:11,510
<i>Už nie som, čo som býval.</i>

5
00:00:11,526 --> 00:00:13,160
Odchádzam do dôchodku.

6
00:00:13,171 --> 00:00:14,719
Je to moja posledná šichta.

7
00:00:14,735 --> 00:00:16,343
Okamžite musíme vypadnúť.

8
00:00:16,354 --> 00:00:19,518
Je mi to veľmi ľúto, Mouch.

9
00:00:20,495 --> 00:00:23,140
Poďme, poďme, poďme.

10
00:00:23,523 --> 00:00:25,493
<i>Táto situácia s otcom
nie je ideálna.</i>

11
00:00:25,498 --> 00:00:26,697
<i>Chcem dátum, kedy odíde.</i>

12
00:00:26,722 --> 00:00:28,993
Takto manželstvo nefunguje.
O veciach sa bavíme.

13
00:00:29,004 --> 00:00:30,505
Chápem, že chceš pomôcť
tvojmu otcovi, ale...

14
00:00:30,516 --> 00:00:31,546
Fakt?

15
00:00:31,557 --> 00:00:33,689
Pretože to tak nevyzerá.

16
00:00:39,299 --> 00:00:40,800
<i>Vchod je zablokovaný.</i>

17
00:00:40,811 --> 00:00:43,312
<i>Evakuujte túto budovu
akýmkoľvek spôsobom.</i>

18
00:00:43,323 --> 00:00:44,790
<i>Je tam Gabby?</i>

19
00:00:44,806 --> 00:00:46,786
Áno, zlatko.
Som tu, som tu.

20
00:00:46,797 --> 00:00:48,442
<i>Gabby.</i>

21
00:00:48,477 --> 00:00:51,145
<i>Ty si tá najlepšia vec,
ktorá ma stretla.</i>

22
00:00:51,694 --> 00:00:53,545
Ľúbim ťa.

23
00:00:54,349 --> 00:00:57,502
<i>- Zbohom, Gabby.</i>
........