1
00:00:00,333 --> 00:00:04,000
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,177 --> 00:00:07,555
- Co Ofelia?
- Je naživu, Danieli.

3
00:00:07,822 --> 00:00:11,777
Za pár hodin
bude tohle místo vyhlazeno.

4
00:00:12,288 --> 00:00:14,400
Ne, to snad ne.

5
00:00:19,244 --> 00:00:21,177
Zrovna on rozhodně neměl zemřít.

6
00:00:21,266 --> 00:00:23,222
Panebože.

7
00:00:23,622 --> 00:00:28,177
<i>Musíme najít způsob, jak
zachráníme všechny, které jsi chtěl zabít.</i>

8
00:00:54,755 --> 00:00:56,755
Tak jo.

9
00:01:05,822 --> 00:01:08,777
Někdo pusťte ten zatracený ventilátor!

10
00:01:10,911 --> 00:01:13,888
Moje žena... Kde je?

11
00:01:34,711 --> 00:01:36,688
Alicio.

12
00:01:38,866 --> 00:01:40,688
Alicio.

13
00:01:49,311 --> 00:01:52,844
Máme problém.
Přes to se nic nedostane.

14
00:02:05,177 --> 00:02:07,200
Je to tu zapečetěný.

15
00:02:07,755 --> 00:02:10,155
Tohle není klasický dům.

16
00:02:10,244 --> 00:02:14,222
- Musíme sem dostat vzduch nějak jinak.
- Tohle je jediná možnost.

17
00:02:14,644 --> 00:02:16,511
Bez ní...

18
00:02:19,377 --> 00:02:21,177
Nám dojde vzduch.

19
00:02:30,822 --> 00:02:35,666
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

20
00:02:35,755 --> 00:02:39,200
<i>přeložil Xavik</i>

21
00:02:47,622 --> 00:02:49,666
Na to není čas, Troyi.

22
00:02:50,311 --> 00:02:52,111
Nech ho tak, jak je.

23
00:02:53,710 --> 00:02:55,955
Byl lepší než my.

24
00:02:57,444 --> 00:02:59,266
Proto je mrtvej.
........