1
00:00:04,940 --> 00:00:06,940
Ten kluk teď potřebuje otce.

2
00:00:07,470 --> 00:00:09,470
-Měla jsem rodinu
-Měli mě rádi.

3
00:00:09,530 --> 00:00:12,140
Ale vy myslíte jen na sebe.

4
00:00:12,180 --> 00:00:14,087
Říkáte, abych žila svůj život...

5
00:00:14,122 --> 00:00:16,080
Prodeje klesly minulej
měsíc na půlku.

6
00:00:16,120 --> 00:00:18,690
Některý cápci prodávaj
přes Dark Net.

7
00:00:18,880 --> 00:00:20,080
Víš vo tom něco?

8
00:00:20,120 --> 00:00:21,180
Co to tam děláš?

9
00:00:21,220 --> 00:00:25,130
Používám síť PC jako
decentralizované úložiště.

10
00:00:25,160 --> 00:00:27,793
Vytvořila jsem SW, co si
můžeš kamkoli zkopírovat.

11
00:00:27,828 --> 00:00:29,360
Dá ti přístup na Dark Net.

12
00:00:29,390 --> 00:00:31,290
Můj Dark Net.
Říkám mu ArakNet.

13
00:00:31,330 --> 00:00:32,570
Najdu ho pro vás.

14
00:00:32,600 --> 00:00:34,590
Zavedete mě za ním
a máme dohodu.

15
00:00:37,000 --> 00:00:40,480
ŠVÉDSKO

16
00:00:46,050 --> 00:00:48,330
Ještě jednou.

17
00:00:59,040 --> 00:01:01,220
Zlato?

18
00:01:02,340 --> 00:01:04,160
-Stejné!

19
00:01:04,200 --> 00:01:06,320
Stejné?
Deset z deseti?

20
00:01:07,920 --> 00:01:10,040
Šifra je stabilní!

21
00:01:12,940 --> 00:01:16,900
Měli bychom zavolat Samovi.
Promluvit si o strategii.

22
00:01:17,980 --> 00:01:19,000
Millo...

23
00:01:19,620 --> 00:01:22,640
Můžeme to dokončit sami.
........