1
00:00:25,844 --> 00:00:28,414
- Víte, čí je ta taška?
- Netuším.

2
00:00:28,902 --> 00:00:31,968
Paní. Nevíte, čí je ta taška?

3
00:00:32,806 --> 00:00:34,753
Promiňte, je ta taška vaše?

4
00:00:40,794 --> 00:00:42,615
VOLEJTE FBI

5
00:01:15,013 --> 00:01:17,273
Žádné známky radiace.

6
00:01:18,579 --> 00:01:20,956
Pouštím se do manuální prohlídky.

7
00:01:21,943 --> 00:01:24,681
Zvenčí nevidím nic zvláštního.

8
00:01:25,559 --> 00:01:29,768
Tak jo, podívám se na dráty,
ať vím, co to tu máme.

9
00:01:37,947 --> 00:01:39,818
Něco je uvnitř!

10
00:02:28,089 --> 00:02:32,910
Otočte se! Kleknout!
Ruce nad hlavu!

11
00:02:33,818 --> 00:02:38,815
Otočte se! Kleknout!
Ruce nad hlavu! Hned!

12
00:02:45,350 --> 00:02:47,476
Vidíte to taky?

13
00:02:59,979 --> 00:03:01,979
VENKOV - KENTUCKY

14
00:03:02,022 --> 00:03:06,955
<i>Blížíme se k domu podezřelého.
Pozor, podezřelý je ozbrojen.</i>

15
00:03:18,896 --> 00:03:21,546
Nech toho! Nebul tu!

16
00:03:21,548 --> 00:03:25,189
Tak sklapneš už?
Chci tu ticho!

17
00:03:25,346 --> 00:03:28,433
Říkal jsem ti,
ať se chováš slušně!

18
00:03:29,737 --> 00:03:33,048
Jeden podezřelý. Prochází se.

19
00:03:33,256 --> 00:03:37,288
- Tři rukojmí.
- Co je tohle? Kočka, pes?

20
00:03:38,490 --> 00:03:39,917
To je dítě.

21
00:03:40,182 --> 00:03:43,644
- Nemůžu myslet! - Nebreč.
- Ať mi tu přestane bulet!

22
00:03:43,646 --> 00:03:46,946
Tak rozumíš? Běž ke zdi!

23
00:03:46,948 --> 00:03:52,096
- Jdeme. - Počkej, ty schody
........