1
00:00:02,170 --> 00:00:04,190
Co bylo v tom notebooku?
Co se pokoušíte utajit?

2
00:00:04,210 --> 00:00:07,160
Byly tam nahrávky.
Mých seancí s Isaacem.

3
00:00:07,190 --> 00:00:09,330
Ten parchant si všechno
nahrál a uložil do notebooku.

4
00:00:10,160 --> 00:00:14,140
Asi jen prostá krádež...
Ale raději bych měl jistotu.

5
00:00:14,190 --> 00:00:16,180
S ohledem na to množství mrtvol.

6
00:00:17,270 --> 00:00:19,150
Teď už nebudeš objektivní.

7
00:00:19,170 --> 00:00:20,718
Neměl bys vést tohle vyšetřování.

8
00:00:21,100 --> 00:00:22,200
Když mě stáhneš z případu,

9
00:00:22,220 --> 00:00:25,270
naše dohoda ohledně utajeného
bydlení skončí u etické komise.

10
00:00:27,100 --> 00:00:29,200
To, jakýho jsi měla tátu,
nic nenapraví.

11
00:00:29,230 --> 00:00:32,170
Tak na tebe, tati.
Rozpadni se v pokoji.

12
00:00:33,260 --> 00:00:35,130
Ty s ní pořád spíš?

13
00:00:35,150 --> 00:00:38,200
Záleží na tom?
Po tom, co mi tak děsivě lhala?

14
00:00:39,160 --> 00:00:40,250
Všichni děláme chyby.

15
00:00:41,340 --> 00:00:44,270
Chtěla si ublížit.
Kvůli mně.

16
00:00:46,100 --> 00:00:48,220
-Christine, povězte mi to.
-Já je zabila.

17
00:00:48,240 --> 00:00:50,320
-Proč?
-Protože mě to baví.

18
00:01:03,340 --> 00:01:05,230
O 4 TÝDNY DŘÍVE

19
00:01:05,320 --> 00:01:08,100
... chvilku trochu nestabilní.

20
00:01:09,240 --> 00:01:13,220
-Můžete cítit malátnost.
-Nejsem invalida. Chodit můžu.

21
00:01:19,150 --> 00:01:20,330
-Prosím vás.
-Jsem v pořádku.

22
00:01:25,190 --> 00:01:26,310
Vidíte?
........