1
00:00:09,683 --> 00:00:12,662
<i>Survivor je zpátky!</i>

2
00:00:19,824 --> 00:00:25,915
<i>18 cizinců zažije dobrodružství,
které navždy změní jejich životy.</i>

3
00:00:26,847 --> 00:00:29,567
<i>Budou opuštěni,
a nuceni spolupracovat,</i>

4
00:00:29,687 --> 00:00:35,008
<i>zatímco se budou navzájem vylučovat
v nejlepší dobrodružné show v televizi.</i>

5
00:00:35,464 --> 00:00:39,905
<i>Nakonec zbyde jen jeden,
který získá milión dolarů.</i>

6
00:00:40,923 --> 00:00:45,625
39 dnů, 18 lidí
a 1 Poslední trosečník.

7
00:00:46,356 --> 00:00:49,070
www.reality-show.eu

8
00:00:49,190 --> 00:00:51,791
překlad + korekce:
Hajefr

9
00:01:14,366 --> 00:01:18,704
Vítejte v 35. řadě Survivoru.

10
00:01:23,780 --> 00:01:26,636
Vůbec poprvé jste byli
rozděleni do tří kmenů

11
00:01:26,756 --> 00:01:31,705
podle pozitivních vlastností,
které vám přisuzují ostatní.

12
00:01:32,008 --> 00:01:33,823
Tak vás vidí svět.

13
00:01:34,060 --> 00:01:36,952
První kmen.
Vy jste Hrdinové.

14
00:01:38,868 --> 00:01:40,197
-To beru.
-Já taky.

15
00:01:40,317 --> 00:01:46,327
Jste symbolem odvahy, úspěchů
a ideálů, které zastáváte.

16
00:01:46,741 --> 00:01:48,836
Ty v tom klobouku.
Jak se jmenuješ?

17
00:01:49,085 --> 00:01:49,742
Ben.

18
00:01:49,862 --> 00:01:51,817
Souhlasíš s tím?
Jaké je tvé poslání?

19
00:01:51,937 --> 00:01:54,914
Mám rodinu.
Ženu a dvě děti.

20
00:01:55,357 --> 00:01:58,530
Byl jsem v námořní pěchotě
a sloužil své zemi.

21
00:01:58,746 --> 00:02:03,101
Jako člen ozbrojených sil
jsi o sobě musel slyšet, že jsi hrdina.

........