1
00:00:01,062 --> 00:00:02,741
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,834 --> 00:00:07,670
Takže jsi Ďábel. A peklo jsi opustil,
aby sis udělal prázdniny v Los Angeles.

3
00:00:07,767 --> 00:00:09,108
Kde jinde?

4
00:00:09,177 --> 00:00:12,421
Chápu. Jméno a to
všechno kolem Lucifera.

5
00:00:12,506 --> 00:00:15,755
- Touhy jsou vaše super schopnost.
- Popravdě je to spíš dar od Boha.

6
00:00:15,879 --> 00:00:19,452
- To vám udělal váš otec? - To ne.
Odtamtud jsem si odřízl svá křídla.

7
00:00:19,677 --> 00:00:23,606
Mámě se vracejí síly a za chvíli
už je nebudeme schopni zkrotit.

8
00:00:23,748 --> 00:00:25,640
Ale obávám se, že tímhle to končí.

9
00:00:26,671 --> 00:00:28,452
Sakra, funguje to.

10
00:00:30,404 --> 00:00:34,413
- Kdo jste? - Vůbec jsem tě
do ničeho z toho neměl zatahovat.

11
00:00:34,473 --> 00:00:36,436
Právě jsem si uvědomil,
že musím něco udělat.

12
00:00:36,488 --> 00:00:40,437
Detektive, jedu k tobě
a řeknu ti o sobě pravdu.

13
00:01:32,321 --> 00:01:33,900
Jsi slepý?

14
00:01:46,978 --> 00:01:48,798
To je dneska den.

15
00:01:49,197 --> 00:01:51,892
Prosil bych odvoz do Los Angeles.

16
00:01:53,367 --> 00:01:55,759
Panečku.
Aspoň se rychle hojím.

17
00:01:55,861 --> 00:01:57,446
Nemáte náhodou aloe veru?

18
00:01:57,555 --> 00:02:00,437
- Do L.A se nevrátím.
- Cože...

19
00:02:01,999 --> 00:02:04,984
Počkat, vy nejste opravdový
řidič obrněného náklaďáku.

20
00:02:06,359 --> 00:02:08,906
Počkat. Neznáme se odněkud?

21
00:02:09,757 --> 00:02:14,265
Ano. Jste ten zloděj šperků,
který odešel jenom ve spoďárech.

22
00:02:14,488 --> 00:02:17,234
Ty! Ty jsi mě dostal do vězení!

........