1
00:00:43,080 --> 00:00:45,359
HORA CHEYENNE,
COLORADO

2
00:00:45,360 --> 00:00:47,639
CENTRUM SLEDOVÁNÍ
MEZIHVĚZDNÉHO PROSTORU

3
00:00:47,640 --> 00:00:50,096
00:46

4
00:01:05,880 --> 00:01:08,735
Zdravím vás, generále Hanley!

5
00:01:23,100 --> 00:01:27,800
NARUŠITELÉ

6
00:01:40,880 --> 00:01:44,679
Dobrý večer.
Promiňte, že vás volám v tuto hodinu,

7
00:01:44,680 --> 00:01:47,879
ale zaznamenali jsme něco
velmi neobvyklého.

8
00:01:47,880 --> 00:01:50,439
Měl byste to vidět.

9
00:01:50,440 --> 00:01:53,329
Dobrá, podívejme se na to.

10
00:01:53,760 --> 00:01:56,330
Pokračujte.

11
00:02:34,760 --> 00:02:38,519
Ve 22:20 překročili
hranici u pobřeží Oregonu.

12
00:02:38,520 --> 00:02:41,159
Výzvy k identifikaci bez odezvy.

13
00:02:41,160 --> 00:02:44,679
- Počáteční dráha?
- Jiho-jihovýchod.

14
00:02:44,680 --> 00:02:48,399
Co jiné letouny?
Testování raket?

15
00:02:48,400 --> 00:02:50,679
Vyloučeno.

16
00:02:50,680 --> 00:02:52,199
PODLAŽÍ 2 - 500 M

17
00:02:52,200 --> 00:02:54,019
PODLAŽÍ 3 - 750 M

18
00:03:31,880 --> 00:03:34,079
Pozor!

19
00:03:34,080 --> 00:03:36,536
Pohov.

20
00:03:39,880 --> 00:03:43,770
Kurz je nula celá
tři jedna devět.

21
00:03:44,240 --> 00:03:48,039
Sledovaný objekt
zmizel z obrazovky ve 22:26

22
00:03:48,040 --> 00:03:52,159
- a přistál v blízkosti...
- To přece nemůžete vědět.

23
00:03:52,160 --> 00:03:54,519
........