1
00:00:16,789 --> 00:00:17,461
<i>V předchozích dílech</i>

2
00:00:17,461 --> 00:00:19,478
Co mi můžete říct
o démonickém posednutí?

3
00:00:19,518 --> 00:00:21,093
To je skvělá otázka.

4
00:00:21,133 --> 00:00:22,527
Běžte domů, Otče Tomasi.

5
00:00:22,567 --> 00:00:24,805
Ukažte mi co mám dělat.
Chcete vědět co se stane ?

6
00:00:24,835 --> 00:00:27,323
V sázce není jen
vaše kariéra, Tomasi.

7
00:00:27,363 --> 00:00:28,717
Je to vaše nesmrtelná duše.

8
00:00:28,757 --> 00:00:30,292
Vaše vyloučení z církve.

9
00:00:30,332 --> 00:00:31,997
S okamžitou platností.

10
00:00:32,038 --> 00:00:34,345
Takže, na koho čekáte?
Na Vás.

11
00:00:34,375 --> 00:00:35,649
<i>Potřebuji Vás.
Pomůžete mi?</i>

12
00:00:35,689 --> 00:00:37,425
Modlete se za nás.
Svatý Lawrence.

13
00:00:37,455 --> 00:00:39,401
Lži.
Svatý John a Paul...

14
00:00:39,401 --> 00:00:42,611
Modlete se za nás.
Mlč, nečístá duše!

15
00:00:42,651 --> 00:00:44,517
Cvičte mě. Jak se stát exorcistou.

16
00:00:44,557 --> 00:00:47,186
Pochopte o co žádáte, Tomasi.

17
00:00:47,226 --> 00:00:48,540
Ale on si vybral mě.

18
00:00:48,580 --> 00:00:51,821
A já odejdu z člunu
a budu kráčet.

19
00:01:36,573 --> 00:01:38,710
Haló?

20
00:01:52,002 --> 00:01:56,015
I walk for miles
along the highway

21
00:01:56,055 --> 00:01:59,938
Well, that's just my way

22
00:01:59,968 --> 00:02:01,513
Of saying I love you...

23
00:02:01,844 --> 00:02:02,877
........