1
00:00:01,274 --> 00:00:02,309
Prečo sa rozpadol
tvoj posledný vzťah?

2
00:00:02,511 --> 00:00:05,394
Chcel, aby som si vybrala
medzi ním a Harveym.

3
00:00:05,495 --> 00:00:07,060
Koho si si vybrala?
- Harveyho.

4
00:00:07,063 --> 00:00:08,613
- Pretože ho miluješ.
- Nie je to také jednoduché.

5
00:00:08,615 --> 00:00:09,998
Mala si priateľa, no ten

6
00:00:09,999 --> 00:00:11,382
sa s ním o teba nechcel deliť.

7
00:00:11,385 --> 00:00:12,834
- Vaša ctihodnosť!
- Prosím, chcem len--

8
00:00:12,835 --> 00:00:14,284
Miluješ Harveyho Spectera?!

9
00:00:14,287 --> 00:00:15,420
Mark, ak si ženatý,
prečo si súhlasil,

10
00:00:15,421 --> 00:00:16,554
že pôjdeme spolu na obed?

11
00:00:16,556 --> 00:00:18,490
Ja som si myslel,
že je to len obed, a--

12
00:00:18,492 --> 00:00:19,975
Toto sa mi nezdá len ako obed
a ty to vieš.

13
00:00:20,376 --> 00:00:21,959
Čo tu robíš?

14
00:00:21,961 --> 00:00:23,628
Už šesť mesiacov pracujem
na Columbiskej Univerzite.

15
00:00:23,630 --> 00:00:25,163
Môj snúbenec tu žije

16
00:00:25,165 --> 00:00:26,564
a ja som chcela byť s ním.

17
00:00:26,566 --> 00:00:28,600
Viem ako zastaviť Franka Gallo,
aby vypovedal.

18
00:00:28,602 --> 00:00:31,202
Lenže môj otec nebude jediný,
komu sa tento spôsob nebude páčiť.

19
00:00:31,204 --> 00:00:32,637
- Prečo nie?
- Pretože to znamená

20
00:00:32,639 --> 00:00:34,372
napadnúť jeho bezúhonnosť

21
00:00:34,374 --> 00:00:36,041
a urobiť tak cezo mňa.


22
00:00:36,043 --> 00:00:37,042
Do Connecticutu sa nevrátim
........