1
00:00:00,000 --> 00:00:02,770
<i>- Minule jste viděli...</i>
- Ukradl jsi patent

2
00:00:02,772 --> 00:00:04,471
Na Bloom heel od strýčka Joea.

3
00:00:04,473 --> 00:00:07,041
A podváděl jsi mámu 20 let

4
00:00:07,043 --> 00:00:08,609
s dívkou jménem Chantarelle.

5
00:00:08,611 --> 00:00:09,910
Co to sakra je? Houba?

6
00:00:09,910 --> 00:00:12,146
- Odkud to máš?
- Ava to nechala v mrazáku.

7
00:00:12,148 --> 00:00:13,547
Sakra.

8
00:00:13,549 --> 00:00:15,382
Chudák blázínek.

9
00:00:15,384 --> 00:00:17,785
<i>To byla ale noc.
Měli bychom to zopakovat dnes v noci. </i>

10
00:00:17,787 --> 00:00:20,788
A pak určitě v pátek a
po tvé narozeninové oslavě.

11
00:00:20,790 --> 00:00:23,023
- Můj bože!
- Nemůžu uvěřit,

12
00:00:23,025 --> 00:00:26,327
- že je mé sestřičce dnes 30.
- Všechno nejlepší.

13
00:00:26,329 --> 00:00:28,028
Hele, mám otázku.

14
00:00:28,030 --> 00:00:29,697
Co si sakra myslíte, že tu děláte?

15
00:00:29,699 --> 00:00:31,165
Neodejdeme, dokud nebudeme mít naše peníze.

16
00:00:31,167 --> 00:00:33,234
Přišli jste lovit fantoma.

17
00:00:33,236 --> 00:00:36,036
Ale vězte: Není žádná Ava,
není žádná Cece,

18
00:00:36,038 --> 00:00:37,905
<i>není žádná Alice a nejsou žádné peníze. </i>

19
00:00:37,907 --> 00:00:39,406
- Nikdy.
- Prostě odhazuješ

20
00:00:39,408 --> 00:00:40,808
své srdce jako by bylo nic.

21
00:00:40,810 --> 00:00:42,309
Možná je to tentokrát jiné.

22
00:00:42,311 --> 00:00:44,144
- Možná není jenom oběť.
- Díky, Gaby.

23
00:00:44,146 --> 00:00:45,346
Co bych si bez tebe počal.
........