1
00:00:42,849 --> 00:00:45,849
Podľa skutočných udalostí

2
00:00:47,373 --> 00:00:49,373
STRODEOVCI

3
00:01:01,550 --> 00:01:05,520
A opica utiekla, aby
spôsobila ešte väčšie škody.

4
00:01:06,988 --> 00:01:09,133
Koniec.

5
00:01:09,157 --> 00:01:11,157
Fajn.

6
00:01:11,526 --> 00:01:14,748
- To je celé?
- Áno, viem, je to sklamanie.

7
00:01:14,764 --> 00:01:17,965
Myslela som, že sa chystala
letieť do vesmíru.

8
00:01:18,044 --> 00:01:19,877
Myslím, že v ďalšom pokračovaní.

9
00:01:19,901 --> 00:01:22,070
A čo si o tom myslíš ty, šéfe?

10
00:01:26,541 --> 00:01:29,077
Prečítaš nám niečo o poníkoch?

11
00:01:29,177 --> 00:01:31,589
- O poníkoch?
- Áno.

12
00:01:31,613 --> 00:01:33,123
Snáď nabudúce, dobre?

13
00:01:33,147 --> 00:01:35,416
Lebo teraz je už čas ísť spať.

14
00:01:35,517 --> 00:01:38,687
Takže ty a ty

15
00:01:40,955 --> 00:01:44,134
idete do postele. Dobre?

16
00:01:44,158 --> 00:01:46,427
Posledná nám čítala o poníkoch.

17
00:01:46,528 --> 00:01:51,127
- Posledná?
- Posledná opatrovateľka.

18
00:01:51,199 --> 00:01:53,201
Tak prečo tu dnes nie je?

19
00:01:53,301 --> 00:01:55,301
Mala nehodu.

20
00:01:56,838 --> 00:01:58,683
Nehodu?

21
00:01:58,707 --> 00:02:02,010
Mama vravela...

22
00:02:02,110 --> 00:02:05,814
Dúfam, že sa bežíte chystať spať!

23
00:02:14,154 --> 00:02:16,634
Dobrú noc.
Sladké sny.

24
00:02:16,658 --> 00:02:18,658
........