1
00:00:32,741 --> 00:00:34,826
Na cestě z Galiee

2
00:00:35,327 --> 00:00:41,834
Kristus narazil na žebráka,
kterému třikrát nedali almužnu.

3
00:00:42,918 --> 00:00:49,591
Kristus se ho zeptal,
zda někdy vzal něco, co nebylo jeho.

4
00:00:50,092 --> 00:00:51,844
"Ano," odpověděl muž.

5
00:00:51,844 --> 00:00:57,349
Vzal si něco, o čem si myslel,
že mu bylo odepřeno.

6
00:00:58,600 --> 00:01:01,979
Kristus se ho zeptal...

7
00:01:04,231 --> 00:01:08,026
Kristus se ho zeptal, co z toho...

8
00:01:29,464 --> 00:01:30,632
Ukaž mu.

9
00:01:53,947 --> 00:01:56,491
Šéfe,
myslím, že vím, čí auto to je.

10
00:02:22,518 --> 00:02:24,978
Jmenuju se Pacho Herrera.

11
00:02:26,313 --> 00:02:29,650
Chci vydat Gerdu Salazarovou
a její syny.

12
00:02:30,275 --> 00:02:34,530
Do tý doby nebude
v North Valley nikdo v bezpečí.

13
00:02:35,239 --> 00:02:36,615
Je to jasný?

14
00:02:37,741 --> 00:02:40,827
Zařiďte, aby se o tom
dozvěděl i Orlando Henao.

15
00:02:41,954 --> 00:02:43,121
A teď...

16
00:02:44,039 --> 00:02:45,374
se modlete.

17
00:02:46,708 --> 00:02:48,043
Modlete se.

18
00:04:45,077 --> 00:04:48,539
<i>Do Kolumbie se vrátila válka.</i>

19
00:04:50,040 --> 00:04:52,918
<i>Kokainové kartely
jsou založeny na pořadí.</i>

20
00:04:52,918 --> 00:04:57,130
<i>Muži na druhém místě si uvědomili,
že muži na prvním místě končí.</i>

21
00:04:57,130 --> 00:04:59,758
<i>Tak se rozhodli věci urychlit.</i>

22
00:05:01,385 --> 00:05:05,013
<i>Když byl Gilberto Rodríguez
ve vězení, cítili krev.</i>

23
00:05:05,222 --> 00:05:07,558
........