1
00:00:01,328 --> 00:00:04,800
- Já jsem Xavier, s "X".
- Tvůj život je hrozná zábava.

2
00:00:04,830 --> 00:00:06,730
- Musím žít, dokud to jde.
- Co to znamená?

3
00:00:06,732 --> 00:00:10,367
Lidstvu na Zemi zbývá
jen 8 měsíců a 12 dní.

4
00:00:10,369 --> 00:00:13,570
- Myslíš to vážně.
- Jo, apokalypsa je... blízko.

5
00:00:15,178 --> 00:00:16,260
Tohle je můj apokalist.

6
00:00:16,290 --> 00:00:18,074
Jsou to všechny věci, které chci stihnout,

7
00:00:18,076 --> 00:00:19,447
než bude po všem.

8
00:00:24,693 --> 00:00:25,849
Jdeš do toho?

9
00:00:25,851 --> 00:00:27,284
V minulých dílech...

10
00:00:27,349 --> 00:00:28,978
Vaše kreditka byla zamítnuta.

11
00:00:29,008 --> 00:00:30,007
Jsme vymahači.

12
00:00:30,008 --> 00:00:32,994
Dlužíte nám 93.000 dolarů, pane Holliday.

13
00:00:33,024 --> 00:00:34,990
Zabavili ti majetek?

14
00:00:34,991 --> 00:00:37,962
Nejspíš si budu muset najít
nové místo k bydlení.

15
00:00:40,049 --> 00:00:41,190
- Evie.
- Jo?

16
00:00:42,191 --> 00:00:43,215
Dobré zprávy.

17
00:00:43,216 --> 00:00:45,236
Asteroid nepřiletí?

18
00:00:45,237 --> 00:00:47,528
Ale ano.

19
00:00:47,558 --> 00:00:48,657
Ale nějakým zázrakem

20
00:00:48,687 --> 00:00:50,719
jsem dostal zpátky
jistinu na dům.

21
00:00:50,720 --> 00:00:52,657
A když to sečteš se vším ostatním,

22
00:00:52,658 --> 00:00:53,661
tak se mi povedlo...

23
00:00:53,662 --> 00:00:55,640
sehnat si nové bydlení.

24
........