1
00:00:00,865 --> 00:00:03,942
- <i>V minulých dílech...</i>
- Víte, že nesmíte páchat zločiny

2
00:00:04,014 --> 00:00:05,859
bez povolení od Tučňáka?

3
00:00:05,922 --> 00:00:08,984
Řekněte svým rodinám,
že Oswald Cobblepot

4
00:00:09,023 --> 00:00:12,288
udržuje město v bezpečí,
ne policie.

5
00:00:12,512 --> 00:00:14,804
Na Tučňáka bychom potřebovali armádu.

6
00:00:15,001 --> 00:00:18,337
Nepředám město do rukou Tučňáka.
Je mi fuk, co říká komisař.

7
00:00:18,432 --> 00:00:21,984
- Chybí mi Falcone.
- Už toho mám dost. Končím.

8
00:00:22,053 --> 00:00:24,100
Znám na jihu jedno místo,
kam můžu odejít.

9
00:00:24,166 --> 00:00:26,851
Potřebujeme armádu.
On jednu má.

10
00:00:26,927 --> 00:00:29,836
Zabije tě, jestli se u něj ukážeš.

11
00:00:31,904 --> 00:00:34,617
"Příležitost čeká."

12
00:00:35,017 --> 00:00:39,548
- Proč na tom tak trváš? - Už mě
nebaví, jak mě nikdo nebere vážně.

13
00:00:39,626 --> 00:00:41,312
Ale s tebou a Barbarou?

14
00:00:41,534 --> 00:00:44,898
My tři bychom je všechny
mohly připravit o peníze.

15
00:00:45,148 --> 00:00:47,828
Ty jsi byl jediný,
kdo mě oslabil láskou.

16
00:00:47,897 --> 00:00:50,331
A chci tě nablízku
jako neustálou připomínku,

17
00:00:50,404 --> 00:00:52,916
- abych nikdy neudělal
znovu tu samou chybu.

18
00:00:53,835 --> 00:00:57,172
Jsem ten, koho hledáš.
Já jsem Ra's al Ghul.

19
00:00:57,201 --> 00:00:59,490
Musím být připraven,
až se vrátí Ra's al Ghul.

20
00:00:59,524 --> 00:01:01,719
Musíte najít svůj směr

21
00:01:02,076 --> 00:01:03,953
a nechat se jím vést.

22
00:01:10,247 --> 00:01:13,012
........