1
00:00:00,000 --> 00:00:02,467
<i>Minule jste viděli...</i>
- Nic jsem neudělal.

2
00:00:03,550 --> 00:00:06,250
Nový svět vyrůstá
z popela toho starého.

3
00:00:06,707 --> 00:00:09,402
Lepší svět.
Zona.

4
00:00:10,127 --> 00:00:11,106
Zona?

5
00:00:11,128 --> 00:00:13,346
- Zona existuje?
- Jen oni mají dost moci.

6
00:00:13,446 --> 00:00:16,013
- Hledám doktora Tellera.
- Co vám chtějí?

7
00:00:16,116 --> 00:00:19,197
Dokázali jsme zastavit virus,
ale vedlejší účinky byly strašlivé.

8
00:00:19,252 --> 00:00:21,085
Ztrácí imunitu a začínají se měnit,

9
00:00:21,187 --> 00:00:22,587
včetně zakladatele Zony.

10
00:00:22,622 --> 00:00:24,840
Zapomeň na lidstvo,
Warrenová. Je po všem.

11
00:00:24,895 --> 00:00:26,090
Kam to jdeš?

12
00:00:26,459 --> 00:00:28,059
Začít nový svět.

13
00:00:28,161 --> 00:00:32,096
Zastavíme Murphyho,
než stvoří vlastní rasu Směsek.

14
00:00:32,198 --> 00:00:33,398
Asi jí budu říkat Lucy.

15
00:00:33,500 --> 00:00:34,717
Murphy má dítě?

16
00:00:34,772 --> 00:00:38,351
- Mohla zdědit jeho imunitu.
- Musíme získat Lucy dřív než Murphy.

17
00:00:38,406 --> 00:00:39,583
Muž má Lucy?

18
00:00:39,939 --> 00:00:40,938
Pomoz mi, Warrenová.

19
00:00:42,509 --> 00:00:44,242
Tohle teď skončí.

20
00:00:50,984 --> 00:00:52,317
Addy!

21
00:01:08,427 --> 00:01:10,843
O DVA ROKY POZDĚJI

22
00:01:10,972 --> 00:01:14,173
SE VŠECHNO JEN ZHORŠILO

23
00:05:04,607 --> 00:05:07,841
<b>Z NATION S04E01:</b>
........