1
00:00:00,523 --> 00:00:03,043
<i>Požiar školy. 4548 West Quincy.</i>

2
00:00:03,054 --> 00:00:04,692
To je Donnina škola!

3
00:00:04,703 --> 00:00:07,617
- Donna!
<i>- Wallace!</i>

4
00:00:11,296 --> 00:00:12,849
Mám ju!

5
00:00:12,866 --> 00:00:14,824
Hej, ak sa môžeš pohybovať, choď!

6
00:00:14,835 --> 00:00:16,602
Hej, dobre. Jasné.

7
00:00:17,139 --> 00:00:19,378
<i>Pani Wagnerová je po
druhej operácii</i>

8
00:00:19,389 --> 00:00:21,585
<i>a stále je v kritickom stave.</i>

9
00:00:22,341 --> 00:00:24,718
Ten požiar nebola nehoda.

10
00:00:24,729 --> 00:00:27,680
Úspešne som zaregistroval
stanicu 51

11
00:00:27,691 --> 00:00:30,221
do hasičského šampionátu!

12
00:00:30,510 --> 00:00:32,453
Je to len na niekoľko týždňov.

13
00:00:32,464 --> 00:00:35,878
Rob všetko, čo potrebuješ.

14
00:00:35,889 --> 00:00:38,137
Som Hope, priateľka Sylvie.

15
00:00:38,148 --> 00:00:41,700
Len som chcela, aby si vedel,
že mi môžeš kedykoľvek napísať.

16
00:01:12,082 --> 00:01:16,170
Vidíš? Vedela som,
že spolubývanie nám prospeje.

17
00:01:18,214 --> 00:01:20,215
Na zdravie.

18
00:01:30,537 --> 00:01:32,167
Neklamala som, že?

19
00:01:32,178 --> 00:01:34,159
V Over Easy robia najlepšie
raňajky v Chicagu.

20
00:01:34,170 --> 00:01:38,069
Úplne. Hovorím ti, milujem
každú časť tohto mesta.

21
00:01:38,726 --> 00:01:40,866
Je super vypadnúť z Fowlertonu.

22
00:01:40,877 --> 00:01:42,878
Aj keď je to len na chvíľku.

23
00:01:44,162 --> 00:01:46,115
Doma všetko v poriadku?

24
........