1
00:00:04,596 --> 00:00:06,443
Do bojových pozic.
Ve vodě jsou miny.

2
00:00:06,455 --> 00:00:08,873
Vyhlaste na celé lodi
nouzový stav. Vypnout hřídele.

3
00:00:08,951 --> 00:00:10,208
Vypínám.

4
00:00:10,502 --> 00:00:12,832
Ani se nehneme.
Přecházíme na tichý režim.

5
00:00:13,232 --> 00:00:15,780
<i>- Ve vodě jsou miny.</i>
- Přecházíme na tichý režim.

6
00:00:15,782 --> 00:00:18,831
<i>Důvodem poplachu
jsou miny ve vodě.</i>

7
00:00:18,876 --> 00:00:21,358
<i>Vše zabezpečte.
Na celé lodi platí nouzový stav.</i>

8
00:00:28,711 --> 00:00:30,894
Moji drazí Američané,
před třiceti minutami

9
00:00:30,939 --> 00:00:35,533
jsem vydal rozkaz k zahájení evakuace
pro všechny naše námořní jednotky

10
00:00:35,535 --> 00:00:37,936
ze základny Uruma v Okinawě.

11
00:00:39,077 --> 00:00:42,162
Zbývající dvě lodě
patřící k Pacifické flotile

12
00:00:42,207 --> 00:00:46,411
v současnosti směřují na východ
a jsou na cestě do Pearl Harboru.

13
00:00:46,413 --> 00:00:49,041
Vypnout dálkový sonar.
Zapnout krátkovlnný sonar.

14
00:00:49,086 --> 00:00:50,663
Zapínám, rozkaz.

15
00:00:50,708 --> 00:00:53,318
- Čí jsou to vody? Kdo tady působí?
- Tohle je sporné území.

16
00:00:53,320 --> 00:00:56,587
Jsou důvodem sporu tří národů
a soupeří o něj několik nevládních aktérů.

17
00:00:56,973 --> 00:00:58,923
Proč vypínáš sonar,
když jsou kolem miny?

18
00:00:58,925 --> 00:01:01,092
Dálkový sonar
spustil ten výbuch.

19
00:01:01,094 --> 00:01:03,695
Tenhle nemá takový výkon
a miny nám i tak zobrazí.

20
00:01:03,858 --> 00:01:06,831
V současnosti se snažíme
vyjednat propuštění rukojmích,

21
00:01:06,833 --> 00:01:08,900
a to jak přímo
........