1
00:00:01,335 --> 00:00:03,803
Chcem s tebou pracovať
na prípade - nezákonné pôžičky.

2
00:00:03,839 --> 00:00:05,461
Vyberajú si ľudí
podľa farby pleti.

3
00:00:05,497 --> 00:00:07,637
Máme 123 žalobcov,

4
00:00:07,673 --> 00:00:09,844
ktorí boli vtiahnutí
do vysoko nevýhodných hypoték.

5
00:00:09,880 --> 00:00:12,349
A využíva hlupákov ako ste vy,
aby mu kryli riť!

6
00:00:12,385 --> 00:00:14,593
Nikdy by som nepracovala na mieste,
kde by sa vyskytla diskriminácia

7
00:00:14,617 --> 00:00:16,515
a s radosťou to
dosvečím na súde.

8
00:00:16,551 --> 00:00:19,547
Tento prípad nie je
o rase alebo peniazoch.

9
00:00:19,583 --> 00:00:21,677
Muž, čo vedie
túto spoločnosť je dravec.

10
00:00:21,713 --> 00:00:23,916
Pred 25 rokmi preň
pracovala tvoja teta,

11
00:00:23,952 --> 00:00:25,257
a on jej urobil
zo života peklo.

12
00:00:25,293 --> 00:00:27,669
- Lebo bola čierna?
- Lebo bola krásna.

13
00:00:27,705 --> 00:00:29,619
Vaša ctihodnosť, rád by som
predložil tento dokument.

14
00:00:29,643 --> 00:00:32,285
Pokiaľ fyzicky nedisponuje
správou, na ktorú sa tento

15
00:00:32,321 --> 00:00:33,910
článok odvoláva,
je pre súd neprípustný.

16
00:00:33,946 --> 00:00:35,860
Dôvod prečo chcem predložiť
tento článok je,

17
00:00:35,884 --> 00:00:37,039
aby som súdu ukázal, že tá správa
existuje a on ju ukryl.

18
00:00:37,063 --> 00:00:38,480
- To je lož.
- Nie je to lož.

19
00:00:38,516 --> 00:00:39,359
Môžem to dokázať.

20
00:00:39,395 --> 00:00:40,970
Predvolal ma, aby som
o dva dni svedčila.

21
00:00:40,994 --> 00:00:42,110
........