1
00:00:00,010 --> 00:00:02,070
<i>Viděli jste...</i>
- Vláda nemůže nařídit poplatek,

2
00:00:02,071 --> 00:00:05,059
kterým by ochránila všechny průmysly
ohrožené levným dovozem, madam.

3
00:00:05,060 --> 00:00:07,560
Nejde přesně o tohle
v zákoně o obilí, sire Roberte?

4
00:00:09,260 --> 00:00:12,370
- Moje chyba. - Poslední dobou
vypadáte skvěle. To je skutečné zlato?

5
00:00:12,420 --> 00:00:15,550
Kanalizace je tu jako někde
ve stájích a všechno propouští.

6
00:00:15,600 --> 00:00:18,710
Pokud ti to tak vadí, přestaň
si stěžovat a něco s tím udělej.

7
00:00:18,711 --> 00:00:21,581
Dáváš mi svolení,
abych upravil vedení paláce?

8
00:00:21,980 --> 00:00:25,330
- Odkud jste, slečno Clearyová?
- Z hrabství Cork, sire.

9
00:00:25,380 --> 00:00:27,570
Královský palác
není místem pro papežence.

10
00:00:27,620 --> 00:00:29,970
Arnošte, jsem znepokojený.
Chováš se jako otec.

11
00:00:30,220 --> 00:00:33,020
Říkám si,
že tak ctím jeho památku.

12
00:00:34,220 --> 00:00:36,010
Mezi námi
nejsou žádná tajemství.

13
00:00:36,060 --> 00:00:37,780
Žádná tajemství.

14
00:00:38,900 --> 00:00:41,810
Pokud bych já byla
příslušníkem nižší vrstvy,

15
00:00:41,860 --> 00:00:44,970
mohla bych z toho vinit předsedu,
který podpořil zákon o obilí

16
00:00:45,020 --> 00:00:47,710
a chléb se tak
pro mě stal nedosažitelným.

17
00:00:55,178 --> 00:00:58,318
...:: Victoria ::...
...:: 2.série ::...

18
00:01:05,980 --> 00:01:09,000
Překlad a korekce: zuzana.mrak

19
00:01:11,620 --> 00:01:14,620
www.neXtWeek.cz

20
00:01:23,705 --> 00:01:26,245
EPIZODA 6
VÍRA, NADĚJE A DOBROČINNOST

21
00:01:29,963 --> 00:01:33,663
SCHULL, HRABSTVÍ CORK,
........