1
00:00:04,350 --> 00:00:07,650
Ten muž, kterého Arkady
znal jako Balinskiho, je vlastně

2
00:00:07,650 --> 00:00:09,420
agent CIA

3
00:00:09,420 --> 00:00:10,660
Randall Sharov.

4
00:00:10,660 --> 00:00:13,320
Nezní ti můj hlas povědomě?

5
00:00:14,760 --> 00:00:15,870
Ruce vzhůru!

6
00:00:15,890 --> 00:00:17,230
Granger je váš poslední problém.

7
00:00:17,230 --> 00:00:18,860
Našli jsme důkazy ve vašem případu.

8
00:00:18,870 --> 00:00:20,130
Znovu si tím projdeme?

9
00:00:20,130 --> 00:00:20,930
Spoutejte ho.

10
00:00:20,930 --> 00:00:21,770
Vadilo by ti

11
00:00:21,770 --> 00:00:22,770
otevřít kufr?

12
00:00:23,600 --> 00:00:25,840
Zůstaň v pozoru.

13
00:00:25,840 --> 00:00:28,240
Sama zrovna sebrala DEA u domu Heather.

14
00:00:28,240 --> 00:00:29,170
Vypadá to že jdou po mně.

15
00:00:31,480 --> 00:00:34,050
Každý z nás zatčený ve stejný den jinou agenturou?

16
00:00:34,050 --> 00:00:36,180
Tohle je útok na NCIS.

17
00:00:39,720 --> 00:00:41,950
Uzavřela jste dohodu s ministrem obrany.

18
00:00:41,960 --> 00:00:44,490
Měla jste 90 dní na nalezení krtka,

19
00:00:44,490 --> 00:00:45,590
a vašich 90 dní je pryč.

20
00:00:45,590 --> 00:00:46,720
Ruce vzhůru!

21
00:00:46,730 --> 00:00:48,130
Jsem tu ve vedení.

22
00:00:48,130 --> 00:00:49,930
A můžu vysvětlit co se tu děje.

23
00:00:49,930 --> 00:00:51,530
Proboha.

24
00:00:51,530 --> 00:00:53,160
Duggan byl postřelen.

25
00:01:05,780 --> 00:01:08,480
Kam mě to berete?
........