1
00:00:06,400 --> 00:00:08,460
<i>Než si letěl do Ruska,
požádal jsem</i>

2
00:00:08,470 --> 00:00:11,370
Arkadyho, aby dohlédl
na Kateřinu.

3
00:00:11,370 --> 00:00:15,370
A dozvěděl jsem se,
že měla dceru...

4
00:00:15,370 --> 00:00:16,840
moji dceru.

5
00:00:16,840 --> 00:00:18,370
Jsi děda.

6
00:00:18,380 --> 00:00:20,140
A ty strýc.

7
00:00:20,140 --> 00:00:21,340
Ví to?

8
00:00:24,510 --> 00:00:26,310
Řekneme jí to.

9
00:00:26,320 --> 00:00:29,050
Už žádná tajemství.

10
00:00:32,920 --> 00:00:35,460
Neboj se, dědo.
Přežil si horší.

11
00:00:35,460 --> 00:00:37,190
Bajonet v Korei,
přímo do plic

12
00:00:37,190 --> 00:00:38,490
u Khe Sanhu.

13
00:00:38,500 --> 00:00:40,960
Tohle je jen malinko
těžší dýchání, nic víc.

14
00:00:45,670 --> 00:00:47,040
Zůstanu tu s tebou.

15
00:00:47,040 --> 00:00:49,240
Ujistím se že tihle
hoši vědí co dělají.

16
00:00:51,380 --> 00:00:52,970
Nemusí někdo z vás řídit?

17
00:01:13,660 --> 00:01:17,660
<b>d NCIS: LA 8x16 d</b>
<b>Staré triky</b>

18
00:01:17,690 --> 00:01:24,490
== překlad, synchronizace, korekce - <b>[Mr]Inkognito</b> ==
<b><i>www.ncis.cz</b></i>

19
00:01:37,120 --> 00:01:38,520
Budeš v pořádku?

20
00:01:38,520 --> 00:01:39,850
Je toho dost co pobrat.

21
00:01:39,860 --> 00:01:43,860
Ne, um...

22
00:01:43,860 --> 00:01:45,730
dobře, tak-takže, Sullivan...

23
00:01:45,730 --> 00:01:46,860
Myslíš Ferris.
........