1
00:00:02,200 --> 00:00:03,260
<i>Občané,</i>

2
00:00:03,300 --> 00:00:06,300
<i>jsem velmi hrdý, že k vám dnes
mohu promlouvat z Los Angeles.</i>

3
00:00:06,340 --> 00:00:09,500
<i>Žijeme v těžkých časech,
ale naše tvrdá práce se vyplácí.</i>

4
00:00:10,070 --> 00:00:12,880
<i>Za pouhé dva týdny
od restrukturalizace naší vlády</i>

5
00:00:12,920 --> 00:00:15,720
<i>byly nedostatky z dob vlády
prezidenta Michenera u konce.</i>

6
00:00:15,750 --> 00:00:18,650
<i>Znovu jsme nastolili právo
a pořádek. Nepokoje utichly.</i>

7
00:00:18,700 --> 00:00:23,470
<i>Obyvatelé center mají poprvé
za několik měsíců jídlo a elektřinu.</i>

8
00:00:23,880 --> 00:00:26,430
<i>Spolupracujme
a obnovme tento…</i>

9
00:00:31,030 --> 00:00:34,840
- Kde to jsme?
- Castillovo území, Vegas, holka.

10
00:00:34,870 --> 00:00:37,470
Odtud je to
do San Diega pět hodin.

11
00:00:37,510 --> 00:00:41,680
Nám to možná potrvá
o něco dýl, jelikož jsme…

12
00:00:41,710 --> 00:00:43,980
Hledaní zločinci,

13
00:00:44,010 --> 00:00:47,850
vyhýbáme se kontrolám
a benzín krademe z opuštěných aut?

14
00:00:49,450 --> 00:00:51,190
Už nám zbývá
jen jedna konzerva.

15
00:00:52,620 --> 00:00:56,360
Ve Vegas doplníme zásoby.
Bývalo tam uprchlické centrum.

16
00:00:56,390 --> 00:00:58,960
<i>Všichni spolupracujeme
na vytvoření většího dobra.</i>

17
00:00:59,000 --> 00:01:02,270
<i>Takže vás vyzývám,
abyste plnili příkazy našich vojáků.</i>

18
00:01:02,750 --> 00:01:05,670
Vypněte to.
Nemůžu to poslouchat.

19
00:01:05,700 --> 00:01:10,470
U každé zátarasy, které jsme se
vyhnuli, byli vojáci v uniformách.

20
00:01:10,970 --> 00:01:13,410
Nechápu, jak s tím
můžou souhlasit.

21
00:01:13,440 --> 00:01:16,480
........