1
00:00:00,473 --> 00:00:03,194
TALENTOVÁ SOUTĚŽ
Je čas zazářit!

2
00:00:33,449 --> 00:00:35,115
Co to je?

3
00:00:36,527 --> 00:00:40,745
- Do toho ti nic není.
- Myslíš, že budeš příští Madonna?

4
00:00:40,909 --> 00:00:44,236
Co ty víš? Možná mě lidé
skutečně chtějí slyšet zpívat.

5
00:00:44,271 --> 00:00:47,206
Kdo? Jakmile vystoupíš na pódium
a podíváš se na publikum,

6
00:00:47,241 --> 00:00:48,985
dozvíš se pravdu, Emmo.

7
00:00:49,118 --> 00:00:53,354
Jsi osamělá jako my všichni.

8
00:01:06,468 --> 00:01:09,468
Once Upon a Time
S06E20 - The Song in Your Heart

9
00:01:09,647 --> 00:01:12,655
Překlad: Annie & komcus
korekce: komcus & Akordak

10
00:01:12,742 --> 00:01:14,342
<i>edna.cz/once-upon-a-time</i>

11
00:01:19,839 --> 00:01:23,112
- Už víš, které si vezmeš?
- Zatím ne. Zúžila jsem výběr na dvoje,

12
00:01:23,137 --> 00:01:24,713
ale ani jedny nejsou ty pravé.

13
00:01:24,738 --> 00:01:27,127
Emmo, nechtěla jsem nic říkat,

14
00:01:27,152 --> 00:01:28,781
protože jsem nevěděla,
jestli je sem kletba vůbec vzala

15
00:01:28,806 --> 00:01:31,691
ze Začarovaného lesa,
ale poslala jsem Belle.

16
00:01:31,716 --> 00:01:36,121
Našla je vzadu, v Goldově obchodě.

17
00:01:36,360 --> 00:01:37,914
Moje svatební šaty.

18
00:01:39,594 --> 00:01:42,728
- Chceš si je zkusit?
- Samozřejmě. Kde jsou?

19
00:01:42,763 --> 00:01:46,445
Dala jsem je do čistírny,
ale na svatbu by měly být připravené.

20
00:01:47,047 --> 00:01:49,297
Mami, to je... Děkuju.

21
00:01:53,632 --> 00:01:55,491
Po všem,
čím jsme si prošly,

22
00:01:55,999 --> 00:01:58,380
jsem jen netušila,
že zažijeme takovou chvíli.
........