1
00:02:14,291 --> 00:02:16,851
Až všechno doručím,
budu muset tu motorku vrátit.

2
00:02:17,901 --> 00:02:20,101
Babar ji neopravil?

3
00:02:20,102 --> 00:02:24,842
Babar neopraví unavené železo klikové hřídele.
Všechno co měl udělat bylo napnout řemen větráku.

4
00:02:24,843 --> 00:02:31,500
Tomu nerozumím. Byl to učeň mého
otce a můj otec byl dobrý mechanic.

5
00:02:31,501 --> 00:02:36,584
Tvůj otec byl dobrý mechanik.
Babar jen nebyl dobrý učeň.

6
00:02:36,585 --> 00:02:44,365
Promiň Babu. To byl Nabeel.

7
00:02:44,366 --> 00:02:50,104
Jestli se ještě jednou tohle stane u snídaně,
vezmu ti ten telefon.

8
00:02:53,105 --> 00:02:56,700
Dobře matko, budu muset odejít.

9
00:02:56,701 --> 00:03:00,106
Ať tě bůh ochraňuje svojí láskou.

10
00:03:02,697 --> 00:03:06,180
Vrátím se zpět než padne noc.
Jestliže se zdržím, je to chyba Babara.

11
00:03:09,522 --> 00:03:13,662
Matko, vypij si čaj.
Já ho vyprovodím ke dveřím.

12
00:03:18,401 --> 00:03:19,901
Buď opatrný.

13
00:03:19,902 --> 00:03:22,045
To jsem vždycky.

14
00:03:22,046 --> 00:03:23,046
Ať tě Allah ochraňuje.

15
00:03:44,656 --> 00:03:49,848
07:33:48 Pákistán
21. března 2016

16
00:04:08,288 --> 00:04:09,177
Renton, Washington.

17
00:04:22,843 --> 00:04:25,078
V kolik jsi v noci dorazil?

18
00:04:25,081 --> 00:04:26,513
Pozdě.

19
00:04:28,350 --> 00:04:29,949
Chrápala jsi.

20
00:04:29,951 --> 00:04:31,585
Hmm.

21
00:04:31,586 --> 00:04:32,987
Já přece nechrápu.

22
00:04:32,989 --> 00:04:34,954
Ale jo, když jsi ve stresu.

23
00:04:39,427 --> 00:04:41,461
Dneska se vrací do školy.

........