1
00:00:00,040 --> 00:00:01,880
<i>V předchozích dílech
"How to Get Away with Murder"...</i>

2
00:00:01,904 --> 00:00:03,353
Nechal jsi ho tam zemřít!

3
00:00:03,606 --> 00:00:05,539
No tak, Wesi! Dýchej!
Chtěl jsem ho zachránit.

4
00:00:05,604 --> 00:00:07,386
Jdi se zabít.

5
00:00:07,493 --> 00:00:09,245
To bude jediná
správná věc v tvém životě.

6
00:00:09,269 --> 00:00:11,670
Půjdeš a vezmeš si život, Connore!

7
00:00:11,705 --> 00:00:12,872
A říkala jsem si,

8
00:00:12,906 --> 00:00:15,741
proč mě nemůže
hájit tahle královna?

9
00:00:15,775 --> 00:00:18,844
To dítě si nechám.
Termín mám za pět měsíců.

10
00:00:18,879 --> 00:00:19,912
To jsou moje novinky.

11
00:00:19,946 --> 00:00:22,748
Nenechali jste mě domluvit.
Propouštím vás.

12
00:00:22,782 --> 00:00:24,383
Jsme v půIce školy.

13
00:00:24,417 --> 00:00:27,720
Žádné blbé doporučení mi
nevynahradí můj strašný průměr

14
00:00:27,754 --> 00:00:29,655
nebo to, že jsme
na kampuse vyhnanci!

15
00:00:31,758 --> 00:00:32,892
Ne.

16
00:00:32,926 --> 00:00:34,727
Slečno Winterbottom?
Můžete vstoupit.

17
00:00:37,628 --> 00:00:38,928
<i>Proč jsi zabil Wese?</i>

18
00:00:40,066 --> 00:00:43,569
Abych vám dal dobré hodnocení,
nechoďte pozdě, nerušte schůzky,

19
00:00:43,603 --> 00:00:44,663
nepijte.

20
00:00:44,723 --> 00:00:46,483
Podle sestřičky
jí našli v těle drogy.

21
00:00:46,507 --> 00:00:47,907
- Jaké drogy?
- Kde je mé dítě?

22
00:00:47,941 --> 00:00:49,742
Řekni mi, kde je moje dítě!

........