1
00:00:31,398 --> 00:00:33,098
<i>A teď, dámy a pánové,</i>

2
00:00:33,100 --> 00:00:35,100
<i>přejdeme k poslední položce,</i>

3
00:00:35,102 --> 00:00:39,304
<i>Bugatti z roku 1937 typ 57sc Atlantic,</i>

4
00:00:39,306 --> 00:00:41,507
<i>jeden ze dvou na světě.</i>

5
00:00:41,509 --> 00:00:44,510
<i>O tomto skvostu
bych mohl básnit celý den,</i>

6
00:00:44,512 --> 00:00:48,634
<i>pokud o něm celý svůj život netoužíte.</i>

7
00:00:48,640 --> 00:00:50,573
<i>Nabídky začínají na 30 miliónech.</i>

8
00:00:50,579 --> 00:00:51,813
<i>Dá někdo 30 miliónů?</i>

9
00:00:51,819 --> 00:00:53,152
<i>Děkuji, madam. 30 miliónů.</i>

10
00:00:53,386 --> 00:00:55,454
<i>Slyšel jsem 32?</i>

11
00:00:55,456 --> 00:00:58,123
<i>32 miliónů. Děkuji, pane.</i>

12
00:00:58,125 --> 00:00:59,458
<i>Dá někdo 34?</i>

13
00:00:59,460 --> 00:01:01,193
<i>34, po telefonu.</i>

14
00:01:02,062 --> 00:01:04,530
<i>Někdo 36? 36.</i>

15
00:01:04,532 --> 00:01:07,332
<i>Máme tu 36.
38. Dá někdo 38?</i>

16
00:01:07,334 --> 00:01:11,240
<i>- 37, jak si přejete.</i>
- Co myslíš? Je to ono?

17
00:01:11,538 --> 00:01:13,272
<i>37. Děkuji, pane.</i>

18
00:01:13,274 --> 00:01:14,440
<i>Máme tu 37.</i>

19
00:01:14,607 --> 00:01:16,812
- Tady.
<i>- 38 miliónů, po telefonu.</i>

20
00:01:17,243 --> 00:01:19,545
<i>39 přímo tady.
Děkuji, pane.</i>

21
00:01:20,280 --> 00:01:22,848
<i>40 miliónů. 40 miliónů.</i>

22
00:01:22,850 --> 00:01:25,617
<i>Poprvé, podruhé...</i>

23
00:01:25,619 --> 00:01:28,287
<i>Poslední příhoz 40 miliónů...</i>

24
00:01:28,289 --> 00:01:29,521
<i>41 miliónů.</i>
........