1
00:00:00,001 --> 00:00:01,440
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,480 --> 00:00:04,850
Dny Black Boltovy tvrdé
meritokracie se blíží ke konci.

3
00:00:04,900 --> 00:00:07,900
Dokážeš vidět do budoucnosti.
Mohu z toho těžit.

4
00:00:07,940 --> 00:00:09,760
Maximus se
snaží převzít Attilan.

5
00:00:09,790 --> 00:00:13,070
- Lockjawe, vezmi Karnaka
za Gorgonem. - Ne, mě ne!

6
00:00:13,300 --> 00:00:16,800
- Triton je mrtvý.
- Jde o záchranu. - Tritone!

7
00:00:16,920 --> 00:00:19,630
Přijdou sem a až dorazí,
tak to bude velký problém.

8
00:00:19,680 --> 00:00:21,100
Kdo by neměl rád problémy?

9
00:00:21,140 --> 00:00:24,600
Tvá vláda končí.
Karnak a Gorgon jsou pryč.

10
00:00:24,650 --> 00:00:26,700
Medusa se svíjí na podlaze.

11
00:00:26,800 --> 00:00:29,660
Použiješ svůj hlas?
Zabiješ svého jediného bratra?

12
00:00:29,980 --> 00:00:31,083
Zastavte ho!

13
00:00:32,610 --> 00:00:33,800
Ani hnout.

14
00:00:35,810 --> 00:00:38,700
- Kam jsi je poslala?
- Vážně si myslíš, že ti to řeknu?

15
00:00:38,750 --> 00:00:41,700
- Ne. - Vezměte ji do jejího pokoje.
- Lockjawe, prober se.

16
00:00:41,790 --> 00:00:45,200
<i>Black Bolte? Jsem na Zemi.
Ale najdu tě.</i> Neporazili nás.

17
00:00:45,230 --> 00:00:47,970
- Postarej se o královskou rodinu.
- "Postarej se"? - Zabij.

18
00:00:57,787 --> 00:01:01,449
<b>DECLANOVO VÝZKUMNÉ STŘEDISKO,
SANTA BARBARA, KALIFORNIE</b>

19
00:01:08,870 --> 00:01:10,300
Dr. Declane,

20
00:01:11,050 --> 00:01:12,670
tohle musíte vidět.

21
00:01:14,250 --> 00:01:15,480
Mohl by to být Inhuman.

22
00:01:15,520 --> 00:01:18,290
Je držen v nápravném
........