1
00:00:29,696 --> 00:00:30,906
Kolik?

2
00:00:31,365 --> 00:00:32,241
Dvě.

3
00:00:32,866 --> 00:00:34,284
O co hrajeme?

4
00:00:35,577 --> 00:00:37,204
O tvůj prsten.

5
00:00:43,252 --> 00:00:47,130
Už zase sázíte, Poldarku? Připomeňte
mi, proč jste se nechal naverbovat.

6
00:00:47,172 --> 00:00:49,216
Abych neskončil na šibenici, pane.

7
00:00:50,050 --> 00:00:51,635
A co jste spáchal?

8
00:00:51,677 --> 00:00:56,640
Napadení, pane, volné obchodování,
útok na celního úředníka.

9
00:01:00,394 --> 00:01:02,688
Jste jenom banda
marnotratníků a zlodějů.

10
00:01:02,938 --> 00:01:05,607
Ale brzy budete mít
příležitost se vykoupit

11
00:01:05,607 --> 00:01:07,484
službou svému králi a vlasti.

12
00:01:08,819 --> 00:01:10,779
Pochybujete o správnosti
naší věci, pane?

13
00:01:10,779 --> 00:01:15,742
Co za věc by to mělo být, pane?
Svoboda nebo tyranie?

14
00:01:25,169 --> 00:01:27,629
Chcete se odsud dostat,
nebo tu umřít?

15
00:01:33,844 --> 00:01:36,763
Vstávat, chlapi, vstávat!

16
00:01:49,610 --> 00:01:51,737
Hlavně nebuď nerozvážný.

17
00:01:52,905 --> 00:01:55,032
Chci, aby ses vrátil.

18
00:01:56,325 --> 00:01:57,618
Nebudu tam dlouho.

19
00:01:57,618 --> 00:01:59,244
Zapomeneš na mě.

20
00:01:59,578 --> 00:02:00,829
Nikdy!

21
00:03:05,060 --> 00:03:06,520
<i>CORNWALL</i>

22
00:03:06,520 --> 00:03:09,189
<i>CORNWALL
O DVA ROKY POZDĚJI</i>

23
00:03:11,358 --> 00:03:12,693
Jste si jistá?

........