1
00:00:00,666 --> 00:00:03,969
Byla to nejděsivější chvíle v mým životě.

2
00:00:04,071 --> 00:00:05,270
Točíš to? Máme audio?

3
00:00:05,373 --> 00:00:07,539
Manipuluje to.

4
00:00:07,641 --> 00:00:10,309
Myslí, že je to démonické.

5
00:00:10,411 --> 00:00:12,444
Půjdu tam sám.

6
00:00:12,546 --> 00:00:14,413
Slyšíš mě?

7
00:00:14,515 --> 00:00:15,547
Whoa.

8
00:00:15,649 --> 00:00:17,850
- Aah!
- Co se stalo? Co?!

9
00:00:17,952 --> 00:00:19,051
Jayi!

10
00:00:19,153 --> 00:00:22,154
Co teď cítíš?
Nechci tě vystrašit.

11
00:00:22,524 --> 00:00:24,527
Někteří lidé věří v duchy.

12
00:00:26,179 --> 00:00:27,492
Jiní nevěří.

13
00:00:28,129 --> 00:00:31,730
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

14
00:00:33,768 --> 00:00:36,468
Chceme odpovědi.

15
00:00:36,570 --> 00:00:40,539
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

16
00:00:40,641 --> 00:00:43,976
naši reputaci...

17
00:00:44,078 --> 00:00:48,680
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

18
00:00:48,783 --> 00:00:51,517
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

19
00:00:51,619 --> 00:00:55,487
- Funguje to!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

20
00:00:55,589 --> 00:00:59,946
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

21
00:01:00,181 --> 00:01:01,134
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

22
00:01:06,534 --> 00:01:12,538
Vyšetřujeme Vicksburg v Mississippi.
Pozval nás sem sám starosta.

23
00:01:12,640 --> 00:01:15,007
........