1
00:00:22,474 --> 00:00:26,009
Dobře, tak jo, Eddie.
Pojď. Pojď, chlapče.

2
00:00:26,411 --> 00:00:28,878
Tak jo. Dobře, dobře.

3
00:00:28,880 --> 00:00:30,547
Jsem vzhůru, jsem vzhůru.

4
00:01:03,949 --> 00:01:08,185
Tady agent Lazio.
Dobře, poslouchejte.

5
00:01:08,187 --> 00:01:11,755
Máme informaci, že do přístavu
připlula velká zásilka kokainu.

6
00:01:11,757 --> 00:01:15,459
Půjdeme tam, zabezpečíme oblast
a prohledáme všechny kontejnery.

7
00:01:30,075 --> 00:01:31,442
Čisto.

8
00:01:35,280 --> 00:01:37,947
- Co se děje, chlapče?
- Kryjte se!

9
00:01:37,949 --> 00:01:41,351
- Drž hlavu dole, parťáku.
- Pohyb, pohyb!

10
00:01:46,825 --> 00:01:48,191
Díky, parťáku.

11
00:03:04,958 --> 00:03:08,958
8x02 - Na La 'ilio
Přeložila channina

12
00:03:56,087 --> 00:03:57,554
Velitel McGarrett?

13
00:03:58,390 --> 00:04:03,092
- Ano. - Zvláštní operátor
2. třídy Junior Reigns.

14
00:04:03,094 --> 00:04:04,566
Je mi ctí, pane.

15
00:04:04,596 --> 00:04:06,910
Rád tě poznávám, Juniore.
Prosím, uvolni se.

16
00:04:06,940 --> 00:04:08,898
Už u týmu nejsem.

17
00:04:10,436 --> 00:04:12,035
Co pro tebe můžu udělat?

18
00:04:12,437 --> 00:04:16,773
Hlavní poddůstojník David Lange
o vás mluvil s velkou úctou.

19
00:04:16,775 --> 00:04:19,475
- David Lange? - Jo.
- Je to tvůj hlavní poddůstojník?

20
00:04:19,477 --> 00:04:22,478
- Potápěli jsme se spolu.
- Zmínil se. Prý jste nejlepší.

21
00:04:23,680 --> 00:04:25,949
Nevěř všemu,
co David Lange říká.

22
00:04:25,951 --> 00:04:29,719
- Kdy míříš zpět na pozici?
........