1
00:00:25,943 --> 00:00:26,985
Pane?

2
00:00:28,362 --> 00:00:31,573
Telefonní záznamy, co jste chtěl.
Z La Picoty.

3
00:00:32,699 --> 00:00:34,034
Omluvte mě.

4
00:00:49,883 --> 00:00:51,635
<i>Zabil tu DEA krysu.</i>

5
00:00:51,635 --> 00:00:54,054
<i>Dává co proto
kartelu z North Valley.</i>

6
00:00:54,054 --> 00:00:55,472
<i>Co chceš, abych řekl?</i>

7
00:00:55,472 --> 00:00:58,517
- <i>Miguel nás překvapil, bratře.</i>
- <i>Podívej, Pacho,</i>

8
00:00:58,517 --> 00:01:02,813
<i>jsem pyšný na to, jak můj bratr
zvládá věci za mé nepřítomnosti,</i>

9
00:01:02,813 --> 00:01:04,898
<i>ale všichni máme své meze.</i>

10
00:01:04,898 --> 00:01:09,361
<i>Naši organizaci jsem řídil 20 let,
vždy jsem se o vás všechny staral.</i>

11
00:01:09,361 --> 00:01:10,737
<i>Já vím.</i>

12
00:01:10,737 --> 00:01:14,825
<i>Ale nemyslím si,
že jsem připravený se vzdát, Gilberto.</i>

13
00:01:14,908 --> 00:01:18,078
<i>Navíc stále musím najít
Salazary a vyřešit to.</i>

14
00:01:18,078 --> 00:01:22,499
<i>Tomu rozumím, Pacho.
Ale musíš si zachovat chladnou hlavu.</i>

15
00:01:22,583 --> 00:01:26,795
<i>Teď se musíme
soustředit na kapitulaci.</i>

16
00:01:45,147 --> 00:01:46,982
<i>Blbá lednička?</i>

17
00:01:47,441 --> 00:01:50,068
Vzkaz od Miguela Rodrígueze Orejuely.

18
00:01:50,277 --> 00:01:52,487
Do prdele! Co je to za smrad?

19
00:01:54,198 --> 00:01:57,075
Pozorovací tým,
který jsme poslali do Cali.

20
00:02:11,006 --> 00:02:13,926
<i>Zavolej mi</i>

21
00:03:49,188 --> 00:03:50,772
Unikají nám informace.

22
00:03:50,772 --> 00:03:54,776
Někdo z kolumbijské vlády
jim všechno říká.

23
........