1
00:01:07,687 --> 00:01:11,455
PŘED PATNÁCTI LETY DÍKY
NEPOVEDENÉMU VĚDECKÉMU EXPERIMENTU

2
00:01:11,555 --> 00:01:15,805
VZNIKL DRUH INTELIGENTNÍCH OPIC. VĚTŠINA
LIDSTVA VYMŘELA PO NAKAŽENÍ VIREM

3
00:01:15,905 --> 00:01:17,628
ZNÁMÉM JAKO OPIČÍ CHŘIPKA.

4
00:01:22,452 --> 00:01:28,034
S NOVOU OPIČÍ CIVILIZACÍ VEDENOU CAESAREM
SE PŘEŽIVŠÍ LIDÉ SNAŽILI SPOLUEXISTOVAT,

5
00:01:28,134 --> 00:01:33,818
ALE NAKONEC VYPUKL SVÁR, KDYŽ REBEL KOBA
VEDL POMSTYCHTIVÝ ÚTOK PROTI LIDEM.

6
00:01:38,178 --> 00:01:43,146
LIDÉ POŽÁDALI O POMOC VOJENSKOU ZÁKLADNU
NA SEVERU, KDE SÍDLIL ZBYTEK ARMÁDY USA.

7
00:01:43,246 --> 00:01:46,446
NELÍTOSTNÝ PLUKOVNÍK
SPECIÁLNÍCH JEDNOTEK S JEHO MUŽI

8
00:01:46,546 --> 00:01:50,872
DOSTALI ZA ÚKOL ZLIKVIDOVAT OPICE.
CAESAR SE PO DVA ROKY VYHÝBAL CHYCENÍ

9
00:01:50,972 --> 00:01:55,346
A PROSLÝCHÁ SE, ŽE VELÍ OPICÍM
ZE SKRYTÉ ZÁKLADNY V LESÍCH.

10
00:01:55,446 --> 00:01:59,093
A VÁLKA POKRAČUJE.

11
00:02:08,340 --> 00:02:09,540
ZABIJÁK OPIC

12
00:02:15,158 --> 00:02:17,015
ČAS JÍT NA KUTĚ PRO BONZA

13
00:02:23,458 --> 00:02:24,825
OHROŽENÝ DRUH

14
00:02:56,880 --> 00:02:57,880
Zastavit!

15
00:03:39,127 --> 00:03:40,328
To je opevnění?

16
00:03:42,544 --> 00:03:44,494
Vypadá to, že tam jsou další.

17
00:03:49,521 --> 00:03:50,698
Echo 2-6 velení.

18
00:03:52,342 --> 00:03:55,548
Plukovníku, vidíme tři opice v lese
na severu. Jedna má zbraň.

19
00:03:55,648 --> 00:03:59,458
Náš Osel našel další opevnění.
Jejich základna je možná někde poblíž.

20
00:04:00,229 --> 00:04:01,429
Ano, pane.

21
00:04:03,875 --> 00:04:05,704
Ano, pane, rozumím. Konec.

22
00:04:11,129 --> 00:04:12,329
Hej, Osle!

23
00:04:18,719 --> 00:04:19,919
........