1
00:00:37,670 --> 00:00:40,539
Už len nos a ste hotový, pán Frost.

2
00:00:44,400 --> 00:00:46,177
Ty buzerant!

3
00:00:51,984 --> 00:00:53,218
Som bábätko.

4
00:01:19,245 --> 00:01:22,280
Chlapci, večera!
Poďte dnu.

5
00:01:24,884 --> 00:01:26,395
Ahoj, mami.

6
00:01:26,395 --> 00:01:29,790
Viem, že som sa dnes
mala doma baliť...

7
00:01:29,990 --> 00:01:31,856
Jasné, že mám slúchadlá.

8
00:01:33,793 --> 00:01:36,227
No aj tak... prekvapenie!

9
00:01:36,229 --> 00:01:38,029
Nie som doma.

10
00:01:38,031 --> 00:01:39,800
Lernerovci ma poprosili,
aby som ho postrážila.

11
00:01:39,832 --> 00:01:42,334
Čože?
Vykradnúť sa a ísť za Rickym?

12
00:01:42,336 --> 00:01:43,813
Prečo si to...

13
00:01:44,300 --> 00:01:45,236
Doriti!

14
00:01:50,142 --> 00:01:51,343
Prepáčte.

15
00:01:53,112 --> 00:01:54,613
<i>Ashley!</i>

16
00:01:54,615 --> 00:01:56,697
<i>Ashley, je ti niečo?</i>

17
00:01:57,150 --> 00:01:58,950
Nie, mami,
všetko je v poriadku.

18
00:01:58,952 --> 00:02:00,323
Len niečo na ceste.

19
00:02:00,387 --> 00:02:02,020
Mami, musím už ísť.

20
00:02:02,022 --> 00:02:03,388
Ľúbim ťa.

21
00:02:13,833 --> 00:02:15,434
Áno, len poď.

22
00:02:15,436 --> 00:02:17,802
No tak, skús to, len to skús.

23
00:02:17,804 --> 00:02:20,400
Presne, nedokážeš to,
lebo som najlepší.

24
00:02:20,907 --> 00:02:23,809
........