1
00:02:55,000 --> 00:02:59,500
<i>Praha, 27. máj 1942</i>

2
00:03:40,150 --> 00:03:48,050
<b>Heydrich:
Muž so železným srdcom</b>

3
00:04:01,600 --> 00:04:07,000
<i>Námorná základňa v Kiele,
Nemecko, 1929</i>

4
00:04:36,710 --> 00:04:38,485
Stáť! Útočný zásah.

5
00:04:39,168 --> 00:04:40,101
Zásah Riehl.

6
00:04:40,168 --> 00:04:41,726
Dva nula.

7
00:04:42,210 --> 00:04:43,393
Do strehu!

8
00:04:44,001 --> 00:04:45,185
Pripravení?

9
00:04:45,793 --> 00:04:46,793
Vpred!

10
00:04:55,374 --> 00:04:56,485
Stáť!

11
00:04:57,538 --> 00:04:59,739
Stáť!
Útočný zásah.

12
00:05:00,710 --> 00:05:03,085
Zásah Heydrich.
Dva jeden.

13
00:05:03,821 --> 00:05:05,089
Do strehu!

14
00:05:09,793 --> 00:05:10,876
Pripravení?

15
00:05:11,668 --> 00:05:12,793
Vpred!

16
00:05:15,199 --> 00:05:17,188
Stáť! Stáť!

17
00:05:34,835 --> 00:05:36,043
Christina.

18
00:05:38,543 --> 00:05:40,543
Tvoje pozvanie ma veľmi potešilo.

19
00:05:40,710 --> 00:05:42,168
Zoberiem ti to.

20
00:05:42,501 --> 00:05:44,601
- Vďaka.
- Cesta bola dobrá?

21
00:06:33,751 --> 00:06:36,460
Birgitta, ukáž mi môj program.

22
00:06:38,501 --> 00:06:40,168
Už ho máš plný, drahá.

23
00:06:47,501 --> 00:06:48,793
Ale kdeže.

24
00:06:51,210 --> 00:06:52,626
Jeho nie, Lina.
........