1
00:00:06,540 --> 00:00:08,974
Ms. Marvel, už tam jsi?

2
00:00:08,976 --> 00:00:12,611
Skoro. Skoro.
A jsem tu!

3
00:00:12,613 --> 00:00:14,513
Vidím cíl.

4
00:00:14,515 --> 00:00:16,715
Je velký, je zlý,
má tři hlavy

5
00:00:16,717 --> 00:00:19,051
a míří na Times Square.

6
00:00:19,053 --> 00:00:20,564
Tak to ne!

7
00:00:23,024 --> 00:00:25,057
Captain Marvel, kde jsi?

8
00:00:25,059 --> 00:00:27,393
Situace je proměnná.
Zatím čekej.

9
00:00:30,698 --> 00:00:33,132
Captain Marvel,
ostatní jsou na pozicích.

10
00:00:33,134 --> 00:00:34,700
Kde je Ms. Marvel?

11
00:00:34,702 --> 00:00:37,636
V klidu, Black Panthere.
Je tam, kam jsem jí řekla.

12
00:00:40,207 --> 00:00:42,708
Tohle nebude fungovat.
Ant-Mane! Wasp!

13
00:00:42,710 --> 00:00:45,878
- Strategie B! Jděte!
- Co je Strategie B?

14
00:00:47,347 --> 00:00:49,815
Pozdravte strategii B!

15
00:00:49,817 --> 00:00:52,418
Mravenčí armádo, do útoku!

16
00:00:58,592 --> 00:01:02,194
Přepínám na vysokou hustotu.

17
00:01:02,196 --> 00:01:05,564
- Zadržte, Avengers!
- Počkat! Visione, nahoru!

18
00:01:05,566 --> 00:01:07,433
Pozor!

19
00:01:11,037 --> 00:01:14,440
Dobrá tedy. Strategie C.

20
00:01:14,442 --> 00:01:16,708
Udělám to sám.

21
00:01:16,710 --> 00:01:19,044
Neměj strach, smrtelníče.

22
00:01:19,046 --> 00:01:22,714
Herkules, bůh síly, je tady!

23
00:01:28,139 --> 00:01:30,489
Uvnitř jsou lidé.

........